placeholder image to represent content

Quiz Giữa kỳ QTNNL quốc tế

Quiz by Nguyễn Thị Phương Châm

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  Đâu là nội dung KHÔNG thuộc phạm vi môn học QTNNL quốc tế?

  Các thể chế tác động đến hoạt động QTNNL

  Doanh nghiệp M&A, Liên minh Quốc tế, SMEs

  Quản lý hiệu suất

  Thù lao, đãi ngộ cho LĐ người nước ngoài

  45s
 • Q2

  Ba quan điểm văn hóa trong QTNNL quốc tế KHÔNG bao gồm yếu tố nào?

  Chính trị

  Ý nghĩa

  Quyền lực

  Giá trị

  45s
 • Q3

  Mâu thuẫn CHÍNH trong QTNNL quốc tế của MNCs là gì?

  Tiêu chuẩn hóa toàn cầu - Sự thích ứng tại địa phương

  Phúc lợi - Hiệu suất của NLĐ nước ngoài

  Phát triển NNL đa dạng và bền vững - Trách nhiệm XH của tổ chức

  Khác biệt văn hóa - Hiệu suất tổng thể

  45s
 • Q4

  "Hiệu ứng thống trị" trong chuyển giao việc làm quốc tế là gì?

  Nam giới có nhiều cơ hội việc làm quốc tế hơn nữ giới

  Áp đặt văn hóa của nhà lãnh đạo tại địa phương

  Khả năng chi trả thù lao vượt trội của MNC

  Phương thức sản xuất tiên tiến thu hút NNL cạnh tranh

  45s
 • Q5

  "Phù hợp chặt chẽ" giữa chiến lược tổ chức, cơ cấu tổ chức và hệ thống QTNNL nhằm?

  Quan tâm đến các tác động môi trường theo ngữ cảnh của MNCs

  Giảm bớt mâu thuẫn trong môi trường việc làm quốc tế

  Đảm bảo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

  Kết nối đa dạng văn hóa nơi làm việc

  45s
 • Q6

  Chính sách NNL đa phương là?

  Người giỏi nhất bất kể quốc tịch quản lý tại Công ty mẹ

  Người giỏi nhất bất kể quốc tịch quản lý tại Chi nhánh ở nước ngoài

  Người giỏi nhất bất kể quốc tịch quản lý ở mọi quốc gia

  Người địa phương quản lý tại Chi nhánh ở nước ngoài

  45s
 • Q7

  Để ứng phó với môi trường nước sở tại đa dạng, MNCs làm gì?

  Bổ nhiệm CEO là người địa phương

  Chính sách giá của sản phẩm phân biệt thay vì đồng nhất

  Chi trả hỗ trợ thường xuyên cho con cái và gia đình của mọi thành viên

  Xây dựng trụ sở quản trị ở các vùng, khu vực

  45s
 • Q8

  Quản lý tri thức giúp doanh nghiệp MNC đạt được?

  Giảm phụ thuộc vào người nắm giữ tri thức

  Giảm biến động nhân viên

  Lợi thế cạnh tranh bền vững

  Mối quan hệ chặt chẽ giữa người truyền đạt và người tiếp nhận tri thức

  45s
 • Q9

  Ba quan điểm văn hóa trong QTNNL quốc tế KHÔNG bao gồm yếu tố nào?

  Giá trị

  Ý nghĩa

  Quyền lực

  Chính trị

  45s

Teachers give this quiz to your class