placeholder image to represent content

QUIZ in EsP 8 Modyul 5 QUARTER 1

Quiz by Lezly Ramiro

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Paano itinuro sa mga magulang ang mga pagpapahalaga na dapat malinang sa pagkatao ng isang bata?

  payak na pamamaraan

  magastos na pamamaraan

  masalimoot na pamamaraan

  sapilitang pamamaraan

  30s
 • Q2

  Bakit sinasabing ang pagbibigay ng edukasyon, paghubog sa pagpapasya at pananampalataya ay pinakamagandang regalo ng magulang sa anak? Dahil ito ay:

  dapat maibigay ng magulang sa anak

  trabaho ng magulang sa anak

  batayan na makabuluhan ang pag-aaruga at pagpapalaki sa anak

  tungkulin ng magulang sa anak

  30s
 • Q3

  Bakit sinasabing hindi madali ang paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak?

  dahil nagagalit ang anak kapag sinuway ang gusto

  dahil nasusunod ang desisyon ng magulang

  dahil may mga anak na nasusunod ang gusto kaysa magulang

  dahil habang lumalaki ang anak ay nagkaroon ng sariling pananaw

  30s
 • Q4

  Ano ang orihinal at pangunahing karapatan ng mga bata?

  karapatan sa edukasyon

  karapatang magkaroon ng magulang

  karapatang mabuhay

  karapatang kumain

  30s
 • Q5

  Bakit kailangan bigyan ng kalayaan ng magulang ang anak sa kanilang kagustuhan?

  dahil ito ay nararapat

  dahil ito ay tama

  upang masunod kung ano ang gusto

  upang mapaunlad ang kakayahan sa pagpapasya

  30s
 • Q6

  “Ituro sa bata ang daang dapat lakaran, at hanggang sa paglaki’y di niya ito malilimutan” sa aling libro ng Banal na Aklat matatagpuan ito?

  Kawikaan 6:22

  Kawikaan 12:6

  Kawikaan 22:62

  Kawikaan 22:6

  30s
 • Q7

  Isa sa pinakamisyon ng  mga magulang ang ________________________.

  scrambled://EDUKASYON

  30s
 • Q8

  Ang mga sumusunod ay ang mga misyon nga mga magulang sa anak MALIBAN sa isa.

  pagsasakripisyo sa lahat nga bagay

  edukasyon

  pananampalataya

  paghubog ng pagpapasya

  30s
 • Q9

  Ano ang nilalaman ng bersikulo sa Kawikaan 13:24 or Proverbs 13:24?

   Ang papuri'y di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan

  Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik-loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating

  Siyang nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak: nguni't siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan.

  30s
 • Q10

  Ang _________________ ay bunga ng maling pagpili ng tao. (tagalog word only)

  scrambled://pagsisisi

  30s
 • Q11

  Ano ang hinuhubog sa mga kabataan sa pagpili ng damit na maisusuot at pagkuha ng kurso ayon sa kanilang nais?

  pagpapasya

  pag-aayuno

  pagsasakripisyo

  pagkilos

  30s
 • Q12

  'Edukasyon lamang ang kayamanang hindi __________________ sa iyo ng ibang tao.'

  mapapalitan

  malalaman

  mananakaw

  makukuha

  30s
 • Q13

  Ito ay ang pagpapakita ng pananampalataya. (10 na letra lamang)

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q14

  Paano itinuro ng mga magulang ang mga pagpapahalaga na dapat malinang sa pagkatao  isang bata?

  masalimuot na pamamaraan

  sapilitang pamamaraan

  magastos na pamamaraan

  payak na pamamaraan

  30s
 • Q15

  Ano ang pamagat ng ating nakaraaang aralin?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s

Teachers give this quiz to your class