placeholder image to represent content

Quiz no. 4 _Modyul 5-6_ EsP 8_4th Q

Quiz by Cecile C. Cao

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga sumusunod ay mga karahasan sa paaralan maliban sa: 

  C. Fraternity 

  B. Pambubulas 

  D. Pandaraya

  A. Gang 

  45s
 • Q2

  Bakit may mga batang sumasali sa Fraternity? 

   C. Kulang sila sa pansin. 

  B. Wala silang pinaglalaanan ng oras.

  A. Marami ang lalaban para sa kanila kung masasangkot sa gulo. 

  D. May kumikilala sa kanila bilang kapatid.

  60s
 • Q3

  3. Ano kaya ang dapat gawin ng paaralan sa pambubulas? 

  C. Pabayaan na lamang ito dahil natural lamang sa mga kabataan ang kaguluhan. 

  A. Suspendihin ang mga gumagawa nito.

  D. Mag-isip ng pangmatagalan at mabisang paaran upang masupil ito

   B. Pagalitan sila at pagkatapos ay pabalikin sa klase. .

  30s
 • Q4

  Maiiwasan at masusupil ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng: 

  A. Paggalang sa awtoridad ng paaralan. 

  B. Pag-aaral nang mabuti. 

  C. Pagmamahal sa kapwa at paggalang sa buhay. 

  D. Pagsunod sa payo ng magulang.

  60s
 • Q5

  Ano ang pinakadahilan kung bakit dapat iwasan ang mga karahasan sa paaralan? 

  A. Upang wala nang banta sa buhay sa loob ng paaralan.

  D. Upang magkaroon ng seguridad at makatuon sa pag-aaral.

   B. Upang wala nang suliranin ang mga magulang at awtoridad. 

  C. Upang mabawasan ang pagliban o paghinto. 

  30s
 • Q6

  Ang pagmamahal  sa kapwa ay may kakakibat na _________________, ang pagbibigya ng nararapat sa kanya. 

  katibayan

  kasipagan

  katarungan

  karapatan

  45s
 • Q7

  Aling sa mga sumusnod ang tama ang pahayag?

  Ang pagmamahal sa sarili ang isa sa pinakamahalagang sandata na magagamit ng isang kabataan upang maiwasan na masangkot sa anumang karahasan sa paaralan.

  Ang  pagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa ang nagtutulak sa tao upang siya ay masangkot sa karahasan sa loob at labas ng paaralan.

  Ang pakikisangkot  sa mga karahasan sa loob at labas paaralan a ay patunay ng paggalang sa sarili, kapwa, at buhay na may kaakibat na pagmamahal.

  Maibibigay mo pa rin sa isang tao ang paggalang, pagrespeto, at pagmamahal kahit na ikaw sa sarili mo ay wala nito.

  120s
 • Q8

  Ito ay ang pagsasalita/pagsusulat ng masasama o masasakit na salita laban o tungkol sa isang tao. ____________________________

  Cyber Bullying

  Sosyal o Relasyunal na Pambubulas

  Salitang pambubulas

  Pisikal na Pambubulas

  45s
 • Q9

  Ito ay pagsasalita o pagsusulat ng masamang salita laban sa isang tao o pangkat sa pamamagitan ng mga social media sites tulad ng facebook, twitter, Instagram atbp.

  Cyber Bullying

  Pisikal na Pambubulas

  Salitang pambubulas

  Sosyal o Relasyunal na Pambubulas

  30s
 • Q10

   Ito ay ang pagsira ng reputasyon at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tulad ng hindi pagtanggap sa isang tao o sadyang pang-iiwan dito sa maraming pagkakataon, panghihikayat sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa isang partikular na tao o pangkat.

  Pisikal na Pambubulas

  Sosyal o Relasyonal na Pambubulas

  Cyberbullying

  Salitang pambubulas

  30s

Teachers give this quiz to your class