placeholder image to represent content

Quiz#1_Q1M1-2:Pagsagot sa mga Tanong

Quiz by Melina Luzong

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6PB-If-3.2.1
F6PB-IIIc-3.2.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang sagot sa  tanong na BAKIT ay nagpapahayag ng   _____ sa isang pangyayari o sitwasyon.

  paraan at hakbang

  dahilan o sanhi

  tao at bagay

  kailan o panahon

  30s
  F6PB-If-3.2.1
 • Q2

  Ang mga tanong na PAANO ay naghahanap nang kasagutan na nagpapakita ng   _____.

  paraan o hakbang

  paraan at dahilan

  bagay at pangyayari

  dahilan o sanhi

  30s
  F6PB-If-3.2.1
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang sumasagot sa tanong na PAANO?

  Sinovac ang bakuna na itinurok sa akin.

  Si Marta ang nakakuha ng mataas na iskor sa Filipino.

  Paika-ikang lumakad ang aso kong nabundol ng bisikleta kahapon.

  Kasi ay may mahalagang bagay ako na asikasuhin.

  30s
  F6PB-If-3.2.1
 • Q4

  Alin sa mga tanong ang sinasagot ng dahilan o sanhi?

  Ano ang naramdaman mo nang iniatas na ang lahat ay manatili sa bahay?

  Sino ang nagpatupad ng General Community Quarantine?

  Paano tinutulungan ng ating pamahalaan ang mga taumbayan?

  Bakit kinakailangang ipatupad ang lockdown sa bawat pamayanan?

  30s
  F6PB-If-3.2.1
 • Q5

  Ang tanong na ANO ay sinasagot ng partikular na ___________?

  partikular na tao

  partikular na bagay o pangyayari

  partikular na oras, araw, at panahon.

  partikular na lugar

  30s
  F6PB-IIIc-3.2.2
 • Q6

  Maaga pa kaya nagpatumpik-tumpik pa si Ben bago pumasok sa eskuwela. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kalsada habang panay ang laro sa bagong selpon na regalo ng kaniyang tito na isang seaman. Nalibang si Ben sa paglalaro hangang sa waiting shed kung saan siya maghihintay ng dyip na masasakyan. Nagpatuloy si Ben sa paglalaro at mukhang gigil na gigil pa ito. Hindi niya namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Ilang dyip na rin ang dumaan ngunit hindi magawang sumakay dahil sa kalalaro. Huli na nang mapansin niyang tatlumpong minuto na pala siyang huli sa kaniyang klase.                                                                                                                  

  Saan pupunta si Ben?

  sa waiting shed

  sa parke

  sa mall

  sa paaralan

  60s
  F6PB-IIIc-3.2.2
 • Q7

  Maaga pa kaya nagpatumpik-tumpik pa si Ben bago pumasok sa eskuwela. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kalsada habang panay ang laro sa bagong selpon na regalo ng kaniyang tito na isang seaman. Nalibang si Ben sa paglalaro hangang sa waiting shed kung saan siya maghihintay ng dyip na masasakyan. Nagpatuloy si Ben sa paglalaro at mukhang gigil na gigil pa ito. Hindi niya namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Ilang dyip na rin ang dumaan ngunit hindi magawang sumakay dahil sa kalalaro. Huli na nang mapansin niyang tatlumpong minuto na pala siyang huli sa kaniyang klase.                                                                                                                  

  Sino ang nagbigay ng selpon ni Ben?

  ninang

  nanay

  tatay

  tito

  60s
  F6PB-IIIc-3.2.2
 • Q8

  Maaga pa kaya nagpatumpik-tumpik pa si Ben bago pumasok sa eskuwela. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kalsada habang panay ang laro sa bagong selpon na regalo ng kaniyang tito na isang seaman. Nalibang si Ben sa paglalaro hangang sa waiting shed kung saan siya maghihintay ng dyip na masasakyan. Nagpatuloy si Ben sa paglalaro at mukhang gigil na gigil pa ito. Hindi niya namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Ilang dyip na rin ang dumaan ngunit hindi magawang sumakay dahil sa kalalaro. Huli na nang mapansin niyang tatlumpong minuto na pala siyang huli sa kaniyang klase.                                                                                                                  

  Kailan nangyari ang kuwento?

  isang umaga

  noong isang araw

  noong Lunes

  isang hapon

  60s
  F6PB-IIIc-3.2.2
 • Q9

  Maaga pa kaya nagpatumpik-tumpik pa si Ben bago pumasok sa eskuwela. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kalsada habang panay ang laro sa bagong selpon na regalo ng kaniyang tito na isang seaman. Nalibang si Ben sa paglalaro hangang sa waiting shed kung saan siya maghihintay ng dyip na masasakyan. Nagpatuloy si Ben sa paglalaro at mukhang gigil na gigil pa ito. Hindi niya namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Ilang dyip na rin ang dumaan ngunit hindi magawang sumakay dahil sa kalalaro. Huli na nang mapansin niyang tatlumpong minuto na pala siyang huli sa kaniyang klase.                                                                                                                  

  Paano naglakad si Ben patungong waiting shed?

  Mabilis siyang naglakad para hindi mahuli sa klase.

  Tinatamad na naglakad si Ben.

  Patakbong pumunta si Ben sa waiting shed.

  Dahan- dahan siyang naglakad habang naglalaro ng selpon.

  60s
  F6PB-IIIc-3.2.2
 • Q10

  Maaga pa kaya nagpatumpik-tumpik pa si Ben bago pumasok sa eskuwela. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kalsada habang panay ang laro sa bagong selpon na regalo ng kaniyang tito na isang seaman. Nalibang si Ben sa paglalaro hangang sa waiting shed kung saan siya maghihintay ng dyip na masasakyan. Nagpatuloy si Ben sa paglalaro at mukhang gigil na gigil pa ito. Hindi niya namalayan ang mabilis na takbo ng oras. Ilang dyip na rin ang dumaan ngunit hindi magawang sumakay dahil sa kalalaro. Huli na nang mapansin niyang tatlumpong minuto na pala siyang huli sa kaniyang klase.                                                                                                                  

  Bakit nahuli si Ben sa klase?

  Dahil hindi siya nakagising ng maaga.

  Dahil marami ang pasahero ng umagang iyon.

  Dahil nakalimutan niya ang kanyang baon.

  Dahil nalibang siya sa kalalaro ng selpon.

  60s
  F6PB-IIIc-3.2.2

Teachers give this quiz to your class