placeholder image to represent content

Quiz#2_Q2_M3-4:Pagbibigay ng Wakas sa Pinakinggang Teksto/Pagbabago ng Dating Kaalaman

Quiz by Melina Luzong

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6PB-IIIg-17

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Sa pagbibigay ng wakas sa pinakinggang teksto batay sa dating kaalaman, alin ang HINDI kabilang.
  mag-isip ng angkop na wakas para sa akda
  pakinggang mabuti ang teksto
  itala ang mahahalagang detalye
  palitan ang pamagat ng kuwento
  60s
  F6PB-IIIg-17
 • Q2
  Makapagbibigay ng wakas sa pinakinggang teksto gamit ang dating ______________
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q3
  Pindutin ang "Show Reading Text", basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong. Bakit salubong ang kilay ni Aling Nena?
  Nagalit si Aling Nena.
  Nagulat si Aling Nena.
  Umiyak si Aling Nena.
  Nalungkot si Aling Nena.
  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q4
  Pindutin ang "Show Reading Text", basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong. Ano ang pinaka-angkop na wakas sa kuwentong binasa?
  Hihingi ng paumanhin si Nida.
  Ipapahuli sa pulis si Nida.
  Isusumbong sa Meyor si Nida.
  Bibigyan ng maraming sampalok si Nida.
  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q5
  Pindutin ang "Show Reading Text", basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong. Ano ang dumating sa mga taga San Mateo at Marikina?
  bagyong Rosing
  lindol
  bagyong Ullyses
  bagyong Pedro
  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q6
  Pindutin ang "Show Reading Text", basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong. Ano ang nangyari sa tahanan at ari-arian sa mga taga san Mateo at Marikina?
  nasira ang mga tahanan at ari-arian
  ipinabitbit at ipinamigay
  sinagip ng mga tao
  ipinagbili
  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q7
  Pindutin ang "Show Reading Text". Basahin, unawain at sagutin ang tanong tungkol dito. Ang Hepatitis ay sakit sa ________.

  puso

  buto

  atay

  baga

  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q8
  Pindutin ang "Show Reading Text". Basahin, unawain at sagutin ang tanong tungkol dito. Ibigay ang maaaring wakas ng akda.
  Pag-iingat sa mga taong may sakit na Hepatitis.
  Pakikisalamuha sa iba't ibang tao.
  Pag-eehersisyo araw-araw.
  Pag-inom ng mga herbal na gamot.
  120s
  F6PB-IIIg-17
 • Q9

  Sa pagbabago ng dating kaalaman kinakailangang totoo at wasto. Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod MALIBAN sa isa.

  pagkuha ng sapat na katunayan

  pagiimbestiga

  pagsusuri

  pagbabasa sa facebook

  60s
  F6PB-IIIg-17
 • Q10

  Hindi masama na baguhin ang dating kaalaman kung tiyak mong tama ang bagong kaalamang natuklasan sa teksto o sa anomang paraan.

  MALI

  TAMA

  60s
  F6PB-IIIg-17

Teachers give this quiz to your class