placeholder image to represent content

QUIZ#2_Q3M3-4:Pagiisa-isa ng mga Argumento/Pagbibigay ng Impormasyon(Balangkas)

Quiz by Melina Luzong

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6PB-IIIe-23
F6EP–IIIa-i-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang ___________ ay mga punto o katuwiran ng isang tao tungkol sa isang isyu. Inilalahad ang kaniyang panig sa isang isyu upang makapanghikayat ng mga mambabasa o tagapakinig.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  300s
  F6PB-IIIe-23
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod na salitang PALATANDAAN ang HINDI KABILANG upang masabi na ang pangungusap ay nagpapahayag ng argumento?
  natitiyak ko....
  sa wakas.....
  sa aking paniniwala....
  sa tingin ko....
  300s
  F6PB-IIIe-23
 • Q3
  Ang argumentong ito ay naglalayon na maipakita ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagpukaw ng DAMDAMIN ng mambabasa o tagapakinig.
  KOMPOSISYON
  PANINIWALA
  MAKAPANGHIKAYAT
  PANGANGATWIRAN
  300s
  F6PB-IIIe-23
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng argumento?
  Ang krisis sa tubig ay nakababahala.

  Malinaw ang tubig sa batis.

  Gumagamit ang magsasaka ng patubig.
  Kaunti ang suplay ng tubig.
  300s
  F6PB-IIIe-23
 • Q5
  Sa pagbibigay ng punto o katuwiran, mahalaga ang pagbibigay ng maayos na pagpapaliwanag at paggamit ng katunayan sa panig ng nagsasalita o manunulat.
  true
  false
  True or False
  300s
  F6PB-IIIe-23
 • Q6
  Ito ay isang paraan upang maipakita nang maayos ang pagkakaugnay-ugnay ng mga impormasyon at ideya upang madaling maunawaan ang binasang teksto.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  300s
  F6EP–IIIa-i-8
 • Q7
  Dito nakasaad ang pinakapaksa ng kuwento.
  Pamagat
  Tauhan
  Tagpuan
  Galaw
  300s
  F6EP–IIIa-i-8
 • Q8
  Sa bahaging ito ipinapakita kung saan ang mga pinangyarihan ng mga pangyayari sa kuwento.
  Tagpuan
  Mensahe at Aral
  Galaw ng panyayari
  Pamagat
  300s
  F6EP–IIIa-i-8
 • Q9
  Sa kuwento na "Ang Matanda sa Jeep", alin ang HINDI kabilang sa galaw ng pangyayari?
  Napansin niya na ang dalawang naunang sumakay ay bumaba rin agad.
  Pumila si nanay sa sakayan ng jeep.
  Binigyan ni nanay ng pera ang matandang galisin.
  Tumabi si nanay sa isang matandang galisin.
  300s
  F6EP–IIIa-i-8
 • Q10
  Ang nakalarawang balangkas ay binubuo ng mga impormasyon depende sa hinihingi ng diyagram, ilustrasyon o nakalarawang balangkas. Alin sa mga halimbawa ang HINDI kabilang?
  Positibo at Negatibong Epekto
  Proseso ng Paggawa
  Pagguhit ng Larawan
  Sanhi at Bunga
  300s
  F6EP–IIIa-i-8

Teachers give this quiz to your class