placeholder image to represent content

Quiz#4:Q4_M6-7:Paggawa ng Diyagram Sanhi/Bunga;Pagtatanong Tungkol sa mga Impormasyon

Quiz by Melina Luzong

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6PN-IVf-10
F6PB-IVg-20

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang __________ ay ang paraan kung paano lutasin ang problema, sanhi o dahilan.
  Problema
  Bunga
  Solusyon
  Resulta
  30s
 • Q2
  Ang __________ ay ang resulta o kinalabasan ng isang pangyayari.
  Solusyon
  Bunga
  Problema
  Sanhi
  30s
 • Q3
  Ang __________ ay ang kadahilanan kung bakit naganap ang isang pangyayari.
  Sanhi
  Solusyon
  Bunga
  Resulta
  30s
  F6PN-IVf-10
 • Q4
  SANHI: Ang pagkasira ng kalikasan. Ano ang maaaring BUNGA nito?
  Mawawalan ng mapagkukunang yaman ang mga tao.
  Huwag magtapon ng mga basura sa mga ilog, sapa at iba pa.
  Magtanim ng mga puno sa kagubatan.
  Maraming tao ang maninirahan sa lungsod.
  30s
 • Q5
  SANHI: Maraming mga korals o tirahan ng mga isda ang nasisira sa ilalim ng dagat . Ano ang maaaring SOLUSYON dito?
  Ibenta na lang ang mga korals para may mapagkakitaan.
  Ipagbawal ang dynamite fishing.
  Ilipat ang mga maliliit na isda sa ilog.
  Harangan ang mga korals upang hindi masira.
  30s
 • Q6
  Ano ang pamagat ng "Pie Chart"?
  Question Image
  Budget sa Buwan ng Enero
  Budget ng Pamilyang Santos
  Budget sa Isang Buwan
  Budget ng Pamilyang Santos sa Buwan ng Enero
  60s
  F6PB-IVg-20
 • Q7
  Ilang porsiyento ng budget ng pamilya ang nakalaan sa pagkain?
  Question Image
  5 porsiyento
  10 porsiyento
  40 porsiyento
  20 porsiyento
  60s
  F6PB-IVg-20
 • Q8
  Saan nakalaan ang may mababang porsiyento base sa tsart?
  Question Image
  bayad sa tuition fee
  bayad sa kuryente, telepono at tubig
  savings at bayad sa upa
  savings at baon ng anak sa paaralan
  60s
  F6PB-IVg-20
 • Q9
  Anong porsiyento ang nakalaan sa iba pang pangangailangan ng pamilya?
  Question Image
  10 porsiyento
  5 porsiyento
  20 porsiyento
  15 porsiyento
  60s
  F6PB-IVg-20
 • Q10
  Kung ang ama ng tahanan ay kumikita ng P 20,000.00 sa isang buwan. Magkano ang naitatabi ng pamilya para sa savings o ipon?
  Question Image
  100
  1000
  500
  200
  60s
  F6PB-IVg-20

Teachers give this quiz to your class