placeholder image to represent content

Quiz#6_Q1M11-12:Pagbibigay ng Maaaring Solusyon sa Suliranin/Pagbibigay ng Angkop na Pamagat

Quiz by Melina Luzong

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Pindutin ang "Show reading text".  Basahin at unawain ang kuwento. Sagutin ang katanungan.  Ano ang ibig gawin ng hari sa pinag-aawayang bata?

  Ibenta ang bata.

  Ipamigay ang bata.

  Hatiin sa dalawa ang bata.

  Itago ang bata.

  120s
  F6PS-Ig-9
 • Q2

  Pindutin ang "Show reading text".  Basahin at unawain ang kuwento. Sagutin ang katanungan.  Ano ang naging suliranin sa akda?

  Kung bakit parehong umiiyak ang dalawang ina

  Kung bakit nag-aaway ang dalawang babae

  Kung sino ang tunay na ina ng bata

  Kung paano hahatiin ang bata

  120s
  F6PS-Ig-9
 • Q3

  Pindutin ang "Show reading text".  Basahin at unawain ang kuwento. Sagutin ang katanungan.  Paano natukoy at nasolusyunan ng hari kung sino ang tunay na ina ng bata?

  Nang manangis ang isang babae dahil papatayin ang bata

  Nang marinig niya ang pahayag ng bawat isa

  Nang makita niyang seryoso ang isa sa pakikipag-away

  Nang mahalata niyang nagsisinungaling ang isa sa mga babae

  120s
  F6PS-Ig-9
 • Q4

  Sa pagbibigay ng maaaring SOLUSYON, dapat ito ay makatotohanan at maisasakatuparan.

  TAMA

  MALI

  30s
  F6PS-Ig-9
 • Q5

  Hindi masasabing SULIRANIN ang maliliit na bagay na nakikita natin sa ating paligid.

  TAMA

  MALI

  30s
  F6PS-Ig-9
 • Q6

  Ito'y bahagi ng panitikan na nakikita sa pinakaunang lugar.  Dito umiikot ang laman ng isang tula, nobela, maikling kuwento at iba pa.

  scrambled://PAMAGAT

  60s
  F6PB-Ig-8
 • Q7

  Ang pamagat ay nakasulat sa ______________  letra ang bawat unang letra ng bawat salita.

  maliliit lahat

  malalaki

  maliliit

  malalaki lahat

  30s
  F6PB-Ig-8
 • Q8

  Pindutin ang "Show reading text".  Basahin at unawain ang kuwento. Sagutin ang katanungan.  Ano ang maaaring pamagat ng kuwentong binasa?

  Ang Hinating Bata

  Ang Karunungan ni Haring Solomon

  Ang Mabuting Ina

  Ang Dalawang Babae

  120s
  F6PB-Ig-8
 • Q9

  Pindutin ang "Show reading text".  Basahin at unawain ang kuwento. Sagutin ang katanungan.  Ang angkop na pamagat sa salaysay ay_______________.

  Ako ay Pilipino

  Isang Bansa, Isang Diwa

  Pilipino, May Isang Lahi-Isang Pangarap

  Isang Lahi, Isang Lipi

  120s
  F6PB-Ig-8
 • Q10

  Pindutin ang "Show reading text".  Basahin at unawain ang kuwento. Sagutin ang katanungan.  Ano ang angkop na pamagat sa dula?

  Si Malakas at si Maganda

  Kung Bakit Babae abg Naghuhugas ng mga Pinggan

  Diskriminasyon

  Si Ka Ugong at si Aling Aida

  120s
  F6PB-Ig-8

Teachers give this quiz to your class