placeholder image to represent content

Quiz#7_Q1M13-15:Opinyon/Sanggunian/Maikling Kuwento

Quiz by Melina Luzong

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6EP-Ib-d-6
F6PS-Ij-1
F6PU-Ih-2.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay aklat na naglalaman ng mga salita, kahulugan ng salita, paano bigkasin ang salita at anong uri ito ng pananalita.

  Internet

  Encyclopedia

  Dictionary

  Atlas    

  45s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q2

  Ito ay isang malawak na network ng mga kompyuter na ginagamit upang makapagbukas ng iba’t ibang klase ng impormasyon mula sa World Wide Web.

  Atlas    

  Almanac

  Internet

  Encyclopedia

  45s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q3

  Ito ay isang set ng mga aklat na naglalaman ng maiikling artikulo o pangunahing impormasyon tungkol sa iba’t ibang paksa tulad ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Nakaayos ito ng paalpabeto.

  Atlas    

  Dictionary

  Almanac

  Encyclopedia

  45s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q4

  Ito ay aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansiya at lokasyon ng lugar.

  Dictionary

  Atlas

  Almanac

  Globo

  45s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q5

  Ito ay aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan, mga pangyayari sa isang bansa, palakasan, relihiyon, pulitika, at iba pa.

  Globo

  Almanac

  Atlas

  Dictionary

  45s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q6

  Ito ay isang maliit na replika ng mundo.

  Atlas

  Globo

  Dictionary

  Almanac

  45s
  F6EP-Ib-d-6
 • Q7

  Ito ay ang sariling pagtingin sa isang bagay, tao, o ano pa man. Gumagamit ng mga salitang sa aking palagay, sa tingin ko, para sa akin, sa pakiwari ko at iba pa.

  Solusyon

  Balita

  Kuwento

  Opinyon

  45s
  F6PS-Ij-1
 • Q8

  Anomang pangyayaring hindi karaniwan, isang ulat na nakapagbibigay ng impormasyon at mapaglilibangan ng mambabasa, nakikinig at nanunuod.

  Usapan

  Balita

  Solusyon

  Kuwento

  45s
  F6PS-Ij-1
 • Q9

  Ito ay isang anyo ng panitikan na nagsasalaysay at naglalarawan.  Napapalooban ito ng mahahalagang elemento tulad ng tauhan, tagpuan, suliranin, at nagbibigay din ito ng mahalagang aral at mensahe na nais ipaabot sa mambabasa.

  balita

  usapan

  diyalogo

  maikling kuwento

  45s
  F6PU-Ih-2.1
 • Q10

  Ito ay binubuo ng mga pinagsamang pangungusap na may isang paksang diwa, gumagamit ng detalyadong paglalarawan gamit ang pang-uri.

  talatang naglalarawan

  talatang nagbabalita

  talatang nagsasalaysay

  talatang nagtatanong

  45s
  F6PU-Ih-2.1

Teachers give this quiz to your class