placeholder image to represent content

Quizalize: IKATLONG MARKAHAN: Modyul 1-3

Quiz by Lilibeth M. Yagong

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pagbibigay ng hakbang sa isang gawain ay upang matagumpay itong maisagawa.
  TAMA
  MALI
  20s
 • Q2
  Ang patalastas ay isang maikling pahayag na nagbibigay impormasyon ukol sa isang bagay. Maaari itong manghikayat, magbigay ng panuto o babala.
  TAMA
  MALI
  20s
 • Q3
  Ang ________naman ay isang uri ng sulatin na nagpapakita ng paraan o proseso sa paghahanda ng isang pagkain o inumin
  patalstas
  resipi
  hakbang
  20s
 • Q4
  Ang pag gawa n patalastas ay kailngan alamin natin lagi ang _______. tulad ng edad ng manonood, sino ang manonood.
  akma
  target
  puntos
  20s
 • Q5
  Isaalang-alang ang ________ na gagamitin, kulay, haba, saan ito ilalagay, mensahe at kahulugan.
  kilos
  wika
  damit
  20s
 • Q6
  Ano ang nilalaman ng resipi?
  Listahan ng mga gamit
  Listahan ng mga sangkap.
  Listahan ng mga dadalhin
  20s
 • Q7
  Tukuyin dito kung ano ang halimbawa ng resipi?
  Pagbuo ng isang bisikleta
  Paggawa ng isang tula
  Pagtimpla ng lemon juice
  20s
 • Q8
  Ang tawag sa pagtatalo ng dalawang magkasalungat na paniniwala sa isang paksa.
  Talakayan
  Komunikasyon
  Debate
  20s
 • Q9
  Saan dito sa pahayag ang gumamit ng magalang na pagpapahayag.
  Ayokong dalhin ang gamit mo.
  Mali ang nasa isip mo, hindi ko dadalhin ang gamit mo!
  Ipagpaumanhin mo, hindi ko maaaring dalhin ang mga gamit mo ngayon.
  20s
 • Q10
  Anong pahayag ang nagsasabi ng magalang na hindi pag-sangayon.
  Mali ka, huwag ka ng magsalita mali ang sinasabi mo.
  Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko po matatanggap ang iyong sinabi.
  Hindi ko maintindihan sinasabi mo.
  20s
 • Q11
  Ilarawan ang tauhan batay sa kaniyang sinabi, ikinilos o naging damdamin: Ayaw ni Rizza na matulog mag-isa sa kuwarto.
  Pagkatuwa
  Pagkalito
  Pagkatakot
  20s
 • Q12
  “Bakit hanggang ngayon wala pa sila? Kanina ko pa sila hinihintay. Magsisimula na ang programa.”
  Pagkabahala
  Pagkabigo
  Pagkagulat
  20s
 • Q13
  Batay sa anong inilalarawan ng pangyayari : Masipag na bata si Moira dahil tinutulungan niya ang kaniyang magulang sa gawaing bahay.
  Batay sa kilos
  Batay sa damdamin
  Batay sa sinabi
  20s
 • Q14
  Batay sa anong inilalarawan ng pangyayari: Kailangan galingan ko ang aking pag-awit upang manalo ako sa paligsahan.
  Batay sa damdamin
  Batay sa kilos
  Batay sa sinabi
  20s
 • Q15
  Batay sa anong inilalarawaran ng pangyayari: Napaiyak sa tuwa ng makita ni Ana ang kanyang nawawalang aso na isang linggo na niyang hinahanap.
  Batay sa kilos
  Batay sa sinabi
  Batay sa damdamin
  20s

Teachers give this quiz to your class