placeholder image to represent content

RDA AP

Quiz by Lilia Vilan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  1. Dito kami pumupunta ni inay upang bumili ng mga prutas, gulay, isda, at karne.

  D.tindahan

  A. paaralan 

  B.pamilihan

  C.simbahan

  30s
 • Q2

  Ang institusyon na humuhubog sa kaisipan ng mga mag-aaral tungo sa pag-unlad.

  A. ospital C. pamilihan B. paaralan D. simbahan

  D. tindahan

  C. simbahan

  B. paaralan

  A. ospital

  30s
 • Q3

  Ang pagsasagawa ng isang drill gaya ng duck, cover, at hold ay paghahanda sa pagdating ng kalamidad tulad ng _________.

  A. bagyo

  B. lindol

  C. pagsabog ng Bulkan

  D. sunog

  30s
 • Q4

  Ang lalawigan ng Tarlac ay nagmula sa salitang malatarlak. Ang ibig sabihin ng salitang malatarlak ay halamang ________.

   

  D. di-namumunga

  B. namumulaklak

  C. namumunga

  A. damo o talahib

  30s
 • Q5

  Piliin ang angkop na tungkuling mayroon sa ipinakikitang institusyon ng komunidad.

  Question Image

  B. II lamang

  C. I at III

  D.I, II, at III

  A. I lamang

  30s
 • Q6

  Ang gobernador, alkalde at kapitan ay halimbawa ng ________

  D. tao

  C. relihiyon

  A. namumuno

  B. populasyo

  30s
 • Q7

  Ito ay nagdadala ng malakas na ulan at hangin.

  A. bagyo

  C. lindol

  D. sunog

  B. baha

  30s
 • Q8

  Ang proyektong Bakuran Ko, Gulayan ko ay programa ng Lokal na bayan ng Sta. Rosa, Nueva . Ang mamamayan dito ay ____ at _____

  B. matalino at madiskarte

  D. mapagbigay at maalalahanin

  .A. matiyaga at masipag

  C. responsable at produktibo

  30s
 • Q9

  Anong istruktura ang makikita sa Silangan ng mapa?

  Question Image

  B. ospital

  C. palaruan

  A. kabahayan

  D. simbahan

  30s
 • Q10

  Ang mga pangunahing direksyon ay _____________.

  C. Hilaga at Silangan

  B. Silangan at Kanluran

  A. Hilaga at Timog

  D. Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran

  30s
 • Q11

  Sumakay si Aling Celia ng traysikel papuntang palengke. “Higit na mabilis na ngayon ang transportasyon hindi katulad noon”, sabi ng matanda sa sarili. Ito ay dahil sa pagbabago ng ______________.

  C. teknolohiya

  B. politika

  A. ekonomiya

  D. sosyo-kultural

  30s
 • Q12

  Anong katangiang dapat taglayin ng isang batang nakikilahok sa mga proyekto at gawain? 

  D. masikap

  A. aktibo

  C. masayahin

  B. mabait

  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang wastong gawain o pagkilos sa panahon ng kalamidad?

  I. Manalangin

  II.Manood ng balita.

  III. Ihanda ang emergency kit.

  IV. Maging alerto sa bawat sandali.

  B.II at III

  A.I at II

  C.I at III

  D.I, II ,III, at IV

  30s
 • Q14

  Gustong malaman ni Ana ang kuwento ng kanyang lalawigan, ito ang Bataan. Sino kaya ang maaaring lapitan ni Ana?

  A. ate at kuya

  D. nanay at tatay

  C. lolo at lola

  B. tito at tita

  30s
 • Q15

  Itinatapon ni Abe sa tamang basurahan ang mga basura sa kanilang bahay. Sa ganitong paraan, siya ay tumutulong sa?

  I. Pagpapanatili sa kalinisan

  II. Pagsunod sa mga alituntunin

  III. Pakikiisa sa proyekto ng pamayanan

  B. II at III

  I, II], at III

  A. I  at II

  C. I at III

  30s

Teachers give this quiz to your class