placeholder image to represent content

RDA AP8

Quiz by EVANGELINE PASCUAL

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ang daigdig ay nahahati sa apat na hating-globo o hemisphere. Anong imahinaryong guhit ang nasa zero-degree (0°) na naghihiwalay sa Northern at Southern Hemisphere?

  B.  Latitude

  A.  Equator.

  D. Prime Meridian

  C.  Longitude

  30s
 • Q2

  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang tumutukoy sa konsepto ng rehiyon na isa sa mga tema ng pag-aaral ng heograpiya?

  C.  Ang Pilipinas ay matatagpuan satimog bahagi ng Taiwan

  B.   Islam ang opisyal na relihiyon saSaudi Arabia

  D.  Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations

  A.   Ang klima ng Pilipinas ay tropikal.  

  30s
 • Q3

  Anong mahalagang papel ang ginagampanan ng wika sa tao?

  D Yayaman ang kaalaman ng tao kapag maraming alam na wika.

  B. Ito ay magiging susi sa pagkakaintindihan ng mga tao

  C.  Lalongmagiging tanyag ang tao kung maraming alam na wika

  A.  Ito ang magpapalakas sa kapangyarihan ng mga lider

  30s
 • Q4

  Batay sa antas ng pag-unlad ng mga ginamit na kasangkapan ng tao, alin ang itinuturing na pinakamahabang panahong prehistoriko?

  D.  Neolitiko

  B.  Metal

  C.  Paleolitiko

  A.   Mesolitiko 

  30s
 • Q5

  Alin sa sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng ugnayang heograpiya-kasaysayan?

  A.  May klimang tropikal ang mga bansang malapit sa ekwador

  D.  Pinag-isa ni Haring Sargon ang mga lungsod-estado ng Sumer na nagbigay-daan sa pagtatag ng imperyo

  C.  Umunlad ang kabihasnang Egyptian dahil sa mga pakinabang na dulot ng Ilog Nile.

  B.  Napaliligiran ang Pilipinas ng mga karagatan at kabundukan

  30s
 • Q6

  Alin sa sumusunod na pangungusap ang mga katangian ng Panahong Paleolitiko?

                         I.  May sistema na sila ng pagsusulat.

                        II.  Yari sa metal ang kanilang mga kagamitan sa araw-araw.

                       III.  Pangunahing pinagmumulan ng pangangailangan ang kalikasan.

                      IV.  Nabuhay ang mga tao sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap.

  B.  i at III

  D.  III at IV

  A.  I at II

  C.  II at III

  30s
 • Q7

  Alin sa sumusunod ang dahilan kung bakit ipinagawa ni Nebuchadnezzar II ang Hanging Gardens of Babylon?                                                                    

  C.  upang magkaroon ng pasyalan ang mgabibisita sa Babylon

  A.   para sa kaligayahan ng kanyangasawang si Amitis

  D.  upang maranasan ang malamig na klimasa gitna ng disyerto  

  B.   magiging kaakit-akit ang kapaligiransa labas ng palasyo

  30s
 • Q8

  Alin sa sumusunod na paglalarawan ang nagpapakita ng pagiging nomadiko ng sinaunang tao?

  C.  paggawa ng mga tapayan bilangimbakan ng kanilang tubig

  B.   palipat-lipat ang mga tao upangmaghanap ng pagkain

  D.   gawa sa mga pinakinis na bato ang mga kagamitanat sandata

  A.   pagkakaroon ng agrikultural napamayanan

  30s
 • Q9

  Bakitnagwakas ang kabihasnang Minoan?

  B.   simula nang dumami ang mga bayan atlungsod

  C.  nang salakayin ng mga Mycenaean angisla nila

  A.   dulot ng sunog at iba pang naturalna kalamidad

  D.  nang sila ay magsimulangmakipagkalakalan sa iba

  30s
 • Q10

  Alinsa sumusunod ang mga ambag sa kabihasnan ng Mesopotamia?

    I. Code of Hammurabi                                      III. Pyramid                 

   II. Hanging Gardens ofBabylon                     IV. Ziggurat

  C. I, II at IV                

  A.   I, II at III           

  D.  I, II, III at IV

  B.  II, III at IV              

  30s
 • Q11

  Bakitnaging epektibo ang pangangasiwa ng mga Persiano sa kanilang imperyo?

  C.  Takot ang mga mamamayan sa mgapinuno na namamahala sa imperyo

  D.  Nagtalaga ang hari ng Persia ngkanyang mata at tainga sa bawat bayan at lungsod

  A.   Lalo nitong napalaganap angrelihiyong Zoroastrianismo

  B.   Hinati nila ang imperyo sa mga satrapy na pinamahalaan ng mga satrap.

  30s
 • Q12

  Ang mga himnong pandigma, sagradong ritwal, sawikain at mga salaysay ng mga Hindu ay nakatipon sa isang sagradong aklat. Ano ang tawag sa aklat na ito?

  C.  Torah

  D.  Vedas.

  A. Bibliya                                 

  B.  Koran

  30s
 • Q13

  Aling kaisipan ang humubog sa kamalayan ng mga Tsino na naglalayong magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng tao sa sarili at pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan?

    C. Shintoism               

  A.   Confucianism               

  D. Taoism

  B.  Legalism               

  30s
 • Q14

  Ayonsa mga sinaunang Tsino, ang kanilang imperyo ang sentro ng daigdig at angnamumunong Emperador ay Anak ng Langit o Sonof Heaven. Ano ang kahulugan ng konseptong ito?

  B. Siya ang pinakamabuti sa lahat at itinalaga ng Diyos.

  D.   Siya ang pinili ng langit upangmamuno na may itinakdang kasaganaan at kapayapaan.

  A. Namumuno siya batay sa mga kautusan na itinakda.

  C.   Pinili siya ng mga mamamayan na anakng Diyos upang mamuno

  30s
 • Q15

  Ano ang ipinahihiwatig ng pagkakaroon ng mga antas o pangkat sa lipunang Ehipto noong sinaunang panahon?

  C.  Watak-watak o walang pagkakaisa angmga tao.

  D.  Nakabatay sa kakayahan ang pagpapangkat ng mgatao

  B.   Walang pagkakapantay-pantay ang mgatao.

  A.   May kanya-kanyang gawain ang mgatao.

  30s

Teachers give this quiz to your class