placeholder image to represent content

RDA ESP2

Quiz by Jenny Hingpit

Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Maykakayahan ka sa pagpinta. Ano ang dapat mong gawin sa iyong kakayahan?

  Ikahihiya ko ang aking kakayahan sapagpinta.

  Itatago ko ang aking kakayahan sa pagpinta.  

  Ipakikita ko ang aking kakayahan sa pagpinta.

  Ipagyayabang ko na magaling ako sapagpinta.

   

  30s
 • Q2

  Isa ka sa mga sasali sa paligsahan sapagtula sa inyong paaralan. Sinabihan ka ng iyong nanay na mag-ensayo, ano angdapat mong gawin?

  Magdadabog at magagalit ako kay nanay. 

  Hindi ko pakikinggan ang sinabi ni nanay.  

  Uunahin ko muna ang paglalaro bago angpag-eensayo.

  Susundin ko si nanay at mag-eensayo.

  30s
 • Q3

  Ang mga sumusunod na mga larawan aynagpapakita ng pangangalaga sa sarili, MALIBANsa isa. Alin ito?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q4

  Nakababaang iyong face mask habang kayo aynagkaklase.

  Sinabihanka ng iyong guro na isuot nang maayos ang iyong face mask upang makaiwas sa mga sakit. Ano ang dapat mong gawin?

  Isusuot ko nang maayos angaking face mask.

  Magagalit ako dahilnaiinitan ako kapag nakasuot ang facemask

  Hindi ko susundin ang sinabing aking guro.

  Isusuot ko pero ibababa koulit ang aking face mask kapag hindiako nakikita ng aking guro.

  30s
 • Q5

  Nagpapahinga ang lolo mong may sakit. Biglang nagsigawan ang mga kalaro mo sa labas ng bahay.Ano ang dapat mong gawin?

  Sisigawan ko din sila nangmalakas.

  Hindi ko na lang papansininang aking mga kalaro.

  Sasabihansila nang maayos na huwag mag-ingay.

  Lalabas at makikipaglaro akosa kanila.

  30s
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ngpagmamalasakit sa tatay o nanay?

  Nagdadabog kung hindinabibili ang laruang gusto.

  Inaaway at hindi kinakausapang mga magulang.

  Nag-aaralnang mabuti para matuwa ang mga magulang.

   

  Sinisigawan ang mgamagulang sa tuwing mapapagalitan ka.

  30s
 • Q7

  Pagdating ni Tatay galing sa trabaho aynakita mong tila pagod at gutom na ito. Ano ang dapat mong gawin upang ipakitaang pagmamahal mo?

  Magpapatuloy ako sapaglalaro dahil bata pa naman ako.

  Uutusan ko si Ate na ipaghanda si Tatay ng makakain.

  Lalabas ako para hindi niya ako mautusan.

  Bibigyan ko siya ng tsinelas at malamig na tubig.

  30s
 • Q8

  Pagdating ni Tatay galing sa trabaho aynakita mong tila pagod at gutom na ito. Ano ang dapat mong gawin upang ipakitaang pagmamahal mo?

  Uutusan ko si Ate na ipaghanda si Tatay ng makakain.

  Bibigyan ko siya ng tsinelas at malamig na tubig.

  Magpapatuloy ako sapaglalaro dahil bata pa naman ako.

  Lalabas ako para hindi niya ako mautusan.

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang HINDInagpapakita ng paggalang sa pamilya at kapuwa?

  Nagmamano sa mganakatatanda                     

  Sumasagot ng may “po atopo”              

  Gumagamit ng salitang “pakiusap”

  Nagsasalita habang mayibang nagsasalita

  30s
 • Q10

  Bago ka pumasok sa paaralan ay nagbigay ng paalala ang iyong nanay. Ano ang gagawin mo sa paalala at bilin ni Nanay?

  Magagalit ako sa kanya dahil hindi siya naniniwala sa kakayahan ko

  Makikinig ako at isasapuso ang kanyang mga sinasabi.

  Magpapaalam na ako agad-agad para di na humaba ang kanyang mga paalala.

  Hahayaan ko lang ang kanyangmga paalala dahil paulit-ulit naman ito. 

  30s
 • Q11

  Habang nagkakaroon kayo ng pagsusulit sa

  asignaturang EsP ay tinawag ang iyong guro sa opisina ng punong guro. Ano ang dapat mong gawin?

  Hindi mangongopya ng sagot kahit walangnagbabantay   na guro.

  Magbubukas ng aklat atmangongopya ng sagot.

  Tatayo at titignan ang sagot ng mga katabi.

  Magtatanongsa kaklase ng sagot.

  30s
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod na larawan ang masustansiyang pagkain?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang dahilan bakit kinakailangang kumain ng masusustansiyang pagkain?

  Upang bigyan ng mas maraming baon ng magulang.

  Upang maging malusog ang katawan.

  Upang hindi mapagalitan ng magulang.

  Upang makatipid sa pera.

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalusugan?      

  Sumasabay si Oscar sa pag-eehersisyo sa paaralan tuwing umaga.

  Ayawpumasok ni Zaldy sa paaralan kung walang baong kendi at tsokolate.

   

  Naglilinis ng katawansi Mariane bago matulog.

  Kinakainni Josie ang nilulutong gulay ng kaniyang nanay.

  30s
 • Q15

  Alin sa sumusunod nalarawan ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatan sa edukasyon?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class