placeholder image to represent content

RDA MATEMATIKA 2

Quiz by Lilia Vilan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Sa 564, anong bilang ang nasa tens place?

  5

  3

  4

  6

  30s
 • Q2

  Ang bilang na maysalungguhit sa bilang na 869 ay may place value na_______________.             

  tens

  thousand

  ones

  hundreds

  30s
 • Q3

  Piliin ang tamangsalitang bilang para sa 647.

  anim na raan at apatnapu’t pito

  anim apat at pito

  anim na raan at walumpu’t pito

  anim at apatnapu’t pito             

  30s
 • Q4

  Anong bilang angkukumpleto sa pattern na nasa ibaba? 

  15,      65,      115,      165,        ______,      265,     315

  185

  215

  225

  105

  30s
 • Q5

  Ano ang nawawalang bilang sa pattern na 

  35,      45,        55,        65,        ______,       85 ?

  105

  95

  75

  85

  30s
 • Q6

  Sa pagkukumpara ng bilang, anong simbolo anggagamitin sa 256 ____ 256?

  =

  +

  <

  >

  30s
 • Q7

  Pagsunod-sunurin ang mga bilang na 345, 174,412, 106 mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit.

  345, 421,  106,  174              

  106, 174,  345,  421                     

  174, 345,  106,  421

  421, 345,  174,  106               

  30s
 • Q8

  Ayusin ang mga bilangna 326, 575, 289, 834, 721 simula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki.

  289        834         326         721           575

  721        289         834         575           326    

  834         721         575         326           289

  289        326         575          721          834

  30s
 • Q9

  Si Gng. Ramos angikalawang dumating sa simbahan. Ano

      ang ordinal number sa salitangikalawa?

  1st

  2nd

  4th

  3rd

  30s
 • Q10

  Ano ang kabuuang halaga ng mga barya na makikitasa larawan?

  Question Image

  P3.50

  P50.00

  P3.75

  P5.00

  30s
 • Q11

  Ano ang nawawalangbilang sa

  (89+ 62) + 45 = 45 (___ + 62)?

  89

  45

  45 at 62

  62

  30s
 • Q12

  Ano ang kabuuang bilang kung ang 437 aydadagdagan ng 15?

  721

  452

  489

  367

  30s
 • Q13

  13.Ano ang kabuuang bilang kung ang 378 ay dadagdagan

  ng 100?

  678

  578

  768

  478

  30s
 • Q14

  Ang pulang payong ay 156 at 43 naman ang kulayberde.  Ilan lahat ang mga payong?

  198

  199

  196

  195

  30s
 • Q15

  Si Mang Ramon ay umani ng 356 buriki ng sibuyassa unang anihan at sa pangalawa naman ay 205. Ilang buriki ng sibuyas angkanyang inani?

  sibuyas

  bilang ng buriki ng sibuyas na inani

  356 buriki at 205 buriki

  Mang Ramon

  30s

Teachers give this quiz to your class