placeholder image to represent content

Rebolusyong Pangkaisipan (Enlightenment)

Quiz by Hazel Hernandez Carpio

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Ayon sa enlightened philosopher na si Baron de Montesquieu,  ang isang mainam na pamahalaan ay dapat may tatlong sangay na mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Itapat ang tinutukoy na sangay sa kanyang ginagampanang tungkulin sa pamahalaan. 

  Question Image
  Users link answers
  Linking
  30s
 • Q2

  Isinulong ng pilosopong Ingles na si John Locke  ang konsepto ng paghihiwalay ng simbahan at estado. Bakit mahalaga ang ganitong patakaran sa pagkakaroon ng maayos na lipunan?

  Question Image

  Magkakaroon ang mga mamamayan ng karapatang pumili ng relihiyon at pananampalataya na hindi sila maiimpluwensyahan ng pamahalaan.

  Maiiwasan ang pagkakaroon ng pagkontrol  ng mga maimpluwensyang pinunong panrelihiyon sa mga pinunong politikal ng bansa. 

  Mapapanatili ang demokratikong proseso ng isang bansa kung saan malaya ang bawat sektor na gawin ang kanilang tungkulin. 

  Lahat ay tamang sagot 

  45s
 • Q3

  Si Jean Jacques Rousseau ang pilosopong isa sa nagtaguyod ng prinsipyo ng demokrasya kung saan sinabi niya na dapat masunod ang  "Rule of  _________________"  sa isang estado upang maiwasan ang hindi pagkakapantay-pantay at pang-aabuso sa kapangyarihan ng iilan. 

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q4

  Anong dokumento ang sinulat ni Thomas Jefferson noong kasagsagan ng Rebolusyong Amerikano at naglalaman ng hangarin ng 13 Kolonyang Amerika na humiwalay sa Great Britain at ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q5

  Ang Rebolusyong Amerikano ay magkakaroon ng epekto sa pagsiklab ng Rebolusyong Pranses sa Europe dahil sa pagnanais din ng mga mamamayang Pranses na makawala sa mapang-abusong pamumuno ng isang despotikong hari. 

  Question Image
  true
  false
  True or False
  45s
 • Q6

  Anong "E" ang tumutukoy sa Rebolusyong Pangkaisipan na tinatawag ding "Age of Reason" na lalaganap sa Europe noong ika 1700-1800 na dantaon dahil sa pagsusulong sa panahong ito ng paggamit ng katwiran upang ipaliwanag ang konsepto ng kalayaan, karapatan, pagkakapantay-pantay, pamahalaang konstitusyunal, at iba pang ideyang liberalismo?

  Users enter free text
  Type an Answer
  45s

Teachers give this quiz to your class