placeholder image to represent content

Regional Diagnostic Assessment Mathematics 1

Quiz by Lynzee Monta

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1.   Ilan angbayabas na nasa larawan?

  Question Image

  A. 14

  D. 42

  B. 21

  C. 24

  30s
 • Q2

  2. Alin sa mga pangungusap ang tamang paglalarawan nang pangkat A at pangkat B?

  Question Image

  A.  Ang pangkat Aay kasindami ng pangkat B.

  A.  Ang pangkat Aat B ay magkapareho ng dami.

  B.  Ang pangkat Aay mas marami kaysa sa pangkat B.

  C.  Ang pangkat Aay mas kaunti kaysa sa pangkat B.

  30s
 • Q3

  3. Ano ang salitang bilang nang bilang na 89?

  D. siyamnapu’t siyam

  A. siyamnapu’t walo

  C. walumpu’t siyam

  B. walumpu’t  walo

  30s
 • Q4

  4.   Alin ang katumbas ng bilang na 68?

  D. 8 tens         6ones

  C. 8 tens  8ones

  B. 6 tens  6 ones

  A. 6 tens  8 ones

  30s
 • Q5

  5.  Ano ang place value nang bilang na 4 sa 45?

  B. Sampuan

  C. Daaanan

  A. Isahan

  D. Libuhan

  30s
 • Q6

  6.   Ano ang expanded form nang bilang na 95 ?

  D. 900 at 5

  A.  50 at 9

  B.  90 at 5

  C. 500 at 9

  30s
 • Q7

  7.   Anong position ng letrang F sa Alpabetong Filipino?

  B. pang-anim

  A. Pampito

  C. pang - apat

  D. pansampu

  30s
 • Q8

  8.  Ano ang katumbas na halaga ng pangkat ng barya gamit ang simbolo?

  Question Image

  D.  sampung pisoat dalawampu‘t limang sentimo

  A.  limang sentimo

  C.  limangpiso  at sampung sentimo

  B. sampung sentimo

  30s
 • Q9

  9.   Anong pamilang na pangungusap ang gagamitin sa larawan sa ibaba?

  Question Image

  A. 3 + 4 = N

  D. 4 + 3 = N

  C. 3 + 3 = N

  B. 4 + 2 = N

  30s
 • Q10

  10.   Kapag pinagsama-sama lahat ang mga nasa larawan, ilan lahat ang mga ito?

  Question Image

  A. 14

  D. 17

  B. 15

  C. 16

  30s
 • Q11

  11.   Pagsamahin ang25 at 48, ito ay magiging                 .

  D. 75

  A.  63

  C. 74

  B. 73

  30s
 • Q12

  12.   Bumili si Joyng papel sa halagang PhP 25.00 at krayola sa halagang PhP 38.00. Magkano lahatang naibili ni Joy?

  C. PhP 63.00

  D. PhP 64.00

  A.   PhP 51.00

  B. PhP 62.00

  30s
 • Q13

  13. Ano ang pamilang na pangungusap para sa larawan sa itaas?

  Question Image

  C. 10 – 4 = N

  B. 10 – 6= N

  A. 10 – 5= N

  D.  6 + 4 = N

  30s
 • Q14

  14.   Ang 8 + 4 = 12ay kabaligtaran ng 12 –              = 8. Anong nawawala sa patlang?

  C. 4

  A. 2

  B. 3

  D. 5

  30s
 • Q15

  15.   May 21lalaking mag-aaral at 18 babaeng mag-aaral sa klase ni Gng. Reyes. Ilan lahat ang kanyang mag-aaral? Ano ang tinatanong sa word problem?

  A.    Bilang ngbabaeng mag-aaral.

  C.    Bilang nglahat ng batang mag-aaral.

  B.    Bilang nglalaking mag-aaral.

  D.    Bilang nghindi mag-aaral.

  30s

Teachers give this quiz to your class