placeholder image to represent content

REGIONAL DIAGNOSTIC TEST - Filipino 10

Quiz by ELI-RAE ALIPIO

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
60 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod angmahalagang kaisipan na nakapaloob sa mitolohiyang “Cupid at Psyche?” 

  Walang kapangyarihang makahihigit sa dalisay na pag-ibig.

  Hindi hadlang ang panlabas na kaanyuan sa tunay na pag-ibig.

  Walang pagsubok ang makahahadlang sa tunay na pag-ibig.

  Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala.

  30s
 • Q2

  Ang mitolohiyang “Cupid at Psyche” ay nagtataglay ng mahalagang kaisipang “ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa mga pagsubok.” Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang maiuugnay mo sa mahalagang kaisipang ito?

  Ibinigay ng Diyos angkanyang Bugtong na anak para sa Sanlibutan.

  Patuloy na inaalagaan ngnanay ang aking amang tatlong taon nang nakaratay sa higaan.

  Nagsikap sa pag-aaral siNorman upang makatapos ng pag-aaral.

  Nagtungo sila sa Mindanaoupang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo.

  30s
 • Q3

  “Nang malaman ni Venus kungano ang nangyari kay Cupid, lalo itong nasuklam kay Psyche at siya aypinahirapan nang husto.” Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit batay sakayarian nito?

  Naasar

  Nagalit

  Namuhi

  Nainis

  30s
 • Q4

  Nangulila si Psychesa kaniyang mga kapatid kung kaya’t humiling siya sa kaniyang asawa na sana’ymakita niya ang mga ito.” Ano ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito?

  NasabikNalungkot 

  Nasabik 

  Nagalit

  Nagtampo

  30s
 • Q5

  Nagtungo si Psyche satahanan ng mga diyos. Anong pokus ng pandiwa ang ginamit sapangungusap?  

  Tagaganap

  Layon

  Tagatanggap

  Kagamitan   

  30s
 • Q6

  Ang mga sumusunod ay bahagi ng parabulang “Tusong Katiwala,” alin sa mga sumusunod ang naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang-asal?

  Kaya’t sinabi niya sakanila, “Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyosang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mgatao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.”

  Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.

  Pinuri ng amo ang madayang katiwala, dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan aymas tuso kaysa mga maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito.

  Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay.

  30s
 • Q7

  Ang mga sumusunod ay naglalaman ng mga elemento at kakanyahan ngmitolohiyang Cupid at Psyche. Anong teoryang pampanitikan ang masasalamin samga ito?

  I.Si Psyche ay napakagandang babae kaya marami ang humahanga sa kanya na ikinagalitni Venus.

  II. Inutusan ni Venus ang kanyang anak na si Cupid na paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang.

  III. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang ngunit wala ring nagtangkangumibig sa kaniya.

  IV. Umibig si Psyche sa kanyang asawa kahit hindi niya nasisilayan ang mukha nito.

  Humanismo   

  Feminismo    

  Eksistensiyalismo 

  Romantisismo

  30s
 • Q8

  Nagtungo ang katiwala ___mga may pagkakautang sa kaniyang amo _______ palitan ang kasulatan ng kanilangpagkakautang. Ano ang mga angkop na gamiting pang-ugnay upang makompleto ang pangungusap?

  kung hindi

  na, sa halip

  o, sa

  sa, upang

  30s
 • Q9

  Ang mga sumusunod na pahayag ay mga kaisipan at ideya mula sa “Alegorya ng Yungib,” alin sa mga ito ang nagtataglay ng di-makatotohanangpangyayari?

  Nakakulong sila sa loob ng yungib.

  ang kanilang kaalaman.

  Hindi sila maaaring lumabasng yungib.

  Nakakadena ang kanilang mgabinti at leeg.

  30s
 • Q10

  “At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mgadingding na may dala-dalang mga monumento at larawan ng mga hayop na likha sakahoy at bato? Ang iba sa kanila ay nagsasalita, ang iba ay tahimik. Naipakita mo sa akin ang kakaiba nilang imahen. Sila nga ay kakaibang mga bilanggo.”Tukuyin ang mga salitang magkapareho o magkaugnay ang kahulugan sa mgapagpipilian sa ibaba.

  Monumento at bato

  Tao at bilanggo

  Larawan at imahen

  Monumento at larawan

  30s
 • Q11

  Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa ating daigdig dulot ng pandemyang hatid ng COVID-19 maliban , alin ito?

  Nagsarado ang mga  pampubliko at pribadong pook libangan.

  Tumaas ang presyo ng mga bilihin tulad ng pagkain at gasolina.

  Nalimitahan ang bilang ng pasahero sa mga sasakyan.

  Ipinatupad ang pagsusuot ng face shield at face mask.

  30s
 • Q12

  Alin sa mga mga sumusunod na pangungusap ang gumamit ngekspresyong nagbibigay ng sariling pananaw? 

  Ayon sa tauhang si Simounng El Filibusterismo, “ Habang may sariling wika ang isang bayan, taglay niyaang kalayaan.”

  Sa tingin ng maraming guro, ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay nangangailangan ng tulong at suporta ng mgamagulang.

  Alinsunod sa itinakda ngbatas, ang lahat ng kabataan ay may karapatan sa libreng edukasyon.

  Batay sa Konstitusyon 1987:Artikulo XIV, Seksiyon 6, ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino.

  30s
 • Q13

  Nanalangin ang mganasasakupan ni Gilgamesh na nawa ay makalaya na sila sa kanya. Ano ang mahihinuha mong katangian ni Gilgamesh batay sa kilos ng kanyang nasasakupan?

  Matapang

  Masipag

  Makapangyarihan

  Mapang-abuso

  30s
 • Q14

  Binigyan diin sa mga epikong Pilipino ang matibay na bigkis sa relasyon, palitan at pagtutulungan,isang malalim na kahulugan ng komunidad, etnikong pagpapahalaga at pagmamahal sa kalayaan. Alin sa mga sumusunod ang nagbibigay katuwiran sa kahalagahang itong epiko?

  ng mga katangiang masasalamin ang kulturang Pilipino

  Pagpapahalagang mga Pilipino sa tinatamasang kalayaan

  Pagkakatulad ng  mga kuwento ng epikong Pilipino

  Patuloy na pagtangkilik at pag-unlad ng epikong Pilipino

  30s
 • Q15

  May taglay na anting-anting si Amaya na nagbibigay sa kaniya ng kakaibang kapangyarihan sa pakikipaglaban kaya iniilagan siya ng kaniyang mga tagasunod. Anong uri ng panandang pandiskurso ang may salungguhit?

  Pagbabagong-lahad

  Nagsasaad ng Kondisyon o Pasubali

  Pagtitiyak o Pagpapasidhi

  Nagsasaad ng Kinalabasan o Kinahinatnan

  30s

Teachers give this quiz to your class