placeholder image to represent content

Rehistrong Pang-wika

Quiz by Maharani Marta Satuito

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang ibig sabihin ng salitang REHISTRO sa usaping pang-wika?
  ugnayan
  pangalan
  tala
  uri
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Tumutukoy ito sa kakayahan ng isang indibidwal na gumamit ng wika.
  Language faculty
  Language factory
  Language fantasy
  Language facility
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Ano ang DENOTATIBONG kahulugan ng salita?
  Malikhaing kahulugan
  Diksyonaryong kahulugan
  Bokabularyong kahulugan
  Kritikal na kahulugan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Ano ang KONOTATIBONG kahulugang salita?
  Maayos na kahulugan
  Mababaw na kahulugan
  Malikhaing kahulugan
  Mahusay na kahulugan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Ayon sa pananaw ni James Soriano, ang wikang Filipino ay wikang pang-kalsada dahil _________.
  Ito ang ginagamit niya sa pakikipag-usap sa mga magulang at mga kapatid niya.
  Ito ang ginagamit niya sa pakikipag-usap sa mga katulong at mga tindera.
  Ito ang ginagamit niya sa pakikipag-usap sa mga kamag-aral at mga guro niya.
  Ito ang ginagamit niya sa pakikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala at kasundo.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Ang mga rehistrong pang-wika ay natutukoy batay sa mga sumusunod MALIBAN SA ISA.
  Diskurso (pasalita o pasulat
  Social circle o disiplina
  Nagsasalita (speaker)
  Kilusan o samahan
  45s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Nagkakaroon ng mga rehistrong pang-wika dahil sa ___________ na katangian ng wika.
  malaya
  kognitibo
  daynamiko
  malawak
  45s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Ito ang rehistrong pang-wikang ginagamit ng mga guro at estudyante.
  Akademiko
  Kolokyal
  Balbal
  Teknikal
  45s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Ang mga sumusunod na salita ay halimbawa ng akademikong wika MALIBAN SA ISA.
  mass
  immersion
  SAP
  UPCAT
  45s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ito ang rehistrong pang-wika na ginagamit sa isang partikular na trabaho o disiplina.
  Makasarian
  Akademikal
  Teknikal
  Teknolohikal
  45s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod na salita ang maiuuring TEKNIKAL na wika?
  Asset
  Protocol
  Pandemonium
  ACET
  45s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Ito ang rehistrong pang-wika na nakabatay sa wikang likas sa isang tao.
  Kolokyal
  Diyalektikal
  Makasarian
  Balbal
  45s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Maituturing na kolokyal na wika ang Ingles.
  Tama
  Mali
  Maaari
  45s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Ito ang rehistrong pang-wika na kumikilala sa wika bilang produkto ng kultura ng isang partikular na heyograpikal na lokasyon.
  Diyalektikal
  Teknikal
  Kolokyal
  Balbal
  45s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Tuwing kailan natin kinikilala ang wikang Bicolano bilang wikang kolokyal?
  Kung ito ang natural na wika ng nagsasalita.
  Kung ito ginagamit ng isang turista sa Bicol.
  Kung ito ang natural na wika ng mga magulang ng nagsasalita.
  Kung ito ang ginagamit ng isang Bicolano sa Maynila.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Ito ang rehistrong pang-wika na nabuo batay sa ekonomikal na estado sa lipunan.
  Diyalektikal
  Kolokyal
  Balbal
  Teknikal
  45s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Ang mga sumusunod ay halimbawa ng wikang balbal MALIBAN SA ISA.
  Conyo
  Jejemon
  Taglish
  Slang
  45s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Ito ang rehistrong pang-wika na nabuo dahil sa teknolohiya.
  Teknikal
  Diyalektikal
  Akademikal
  Teknolohikal
  45s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Ang mga sumusunod ay katangian ng wikang Jejemon maliban sa isa.
  Hindi gumagamit ng mga letra sa alpabeto
  Inconsistency sa paggamit ng numero o simbolo katumbas ng mga letra
  Pagpapahaba o pagpapaikli ng salita
  Nanatili ang spacing sa bawat salita
  45s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Ito ang rehistrong pang-wika na kumikilala sa kasarian.
  Macho
  Makasarian
  Bekinese
  Makauri
  45s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class