placeholder image to represent content

REMEDIAL: ESP 7

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pangunahing gamit ng isip ay__
  mag-isip
  magnilaynilay
  magbulay-bulay
  umunawa
  40s
 • Q2
  Ang pangunahing gamit ng loob ay ___
  kabutihan
  gumawa
  mag-isip
  umunawa
  40s
 • Q3
  Ang tunguhin ng isip: katotohanan: Ang tunguhin ng loob: _______ .
  gumawa
  mag-isip
  kabutihan
  umunawa
  40s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-loob?
  paghahanap ng solusyon sa problema
  magtimbang sa esensiya ng mga bagay
  pag-unawa sa ugali ng kapwa
  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan
  40s
 • Q5
  Bakit kailangang sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang isip at kilos-loob ng bawat indibidwal?
  upang hindi masira ang layunin ng Diyos sa pagkakaloob sa kanya ng isip at loob.
  upang hindi niya magamit ang mga ito sa maling paraan.
  upang pagkakamit ng tao ang kanyang kaganapan.
  Lahat ng nabanggit
  40s
 • Q6
  Ginagamit ng tao para sa pang-unawa, pagsusuri, pagtuklas, at Pagbibigay-kahulugan sa mga kaalaman.
  isip
  kilos loob
  pag-unawa
  kabutihan
  40s
 • Q7
  Ito ay kayang hanapin ng tao dahil sa kanyang loob.
  kilos loob
  kabutihan
  isip
  pagbubulay-bulay
  40s
 • Q8
  Ito ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katiyakan, at mabuting paniniwala.
  kaganapan
  isip
  kabutihan
  kilos loob
  40s
 • Q9
  Ang tao ay binigyan ng Diyos ng isip upang tunguhin ang ________ na magagamit niya sa pag-unawa.
  katotohanan
  kalakasan
  kaganapan
  kabutihan
  40s
 • Q10
  Ang ______ ang nakararamdam ng lahat na nangyayari sa ating buhay.
  isip
  katawan
  puso
  kamay
  40s
 • Q11
  Hindi magkakatulad ang dikta ng konsensiya sa bawat tao. Ang pahayag ay:
  Tama, dahil nagkakaiba-iba ang karanasan, kinalakihan, kultura at kapaligiran ng tao.
  Tama, dahil nakabatay ito sa edad at kakayahan ng isip ng tao.
  Mali, dahil pare-pareho tayong indibidwal na alam ang tama / mali, at mabuti/ masama.
  Mali, sapagkat iisa lamang ang pamantayan na nararapat na sinusunod ng lahat ng tao.
  40s
 • Q12
  Sobra ang sukling natanggap ni Arlan nang bumili siya ng pagkain sa isang panaderya. Bagama’t alam niyang kulang na ang kanyang pamasahe pauwi sa kanilang tahanan ay isinauli niya parin ang sobrang pera. Anong uri ng konsensiya ang mayroon si Arlan?
  Maling Konsensiya
  Tamang Konsensiya
  Totoong Konsensiya
  Tamang Konsensiya
  40s
 • Q13
  Ang likas na batas moral ay hindi imbensyon ng tao, ito ay natutuklasan lamang. Ito ay pangkalahatang katotohanan na may makatwirang pundasyon. Anong katangian ng likas na batas moral ang tinutukoy sa pangungusap?
  Hindi Nagbabago
  Unibersal
  Pangwalang Hanggan
  Obhektibo
  40s
 • Q14
  Sa pamamagitan ng konsensiya, nalalaman niya kung ano ang mabuti at hindi. Sa pamamagitan ng konsensiya, nalalaman ng tao o nahuhusgahan kung may bagay na dapat sana’y isinagawa subalit hindi niya ginawa o hindi niya dapat isinagawa subalit ginawa.
  Mali ang una at ikalawang pahayag
  Tama ang una at ikalawang pahayag
  Tama ang una at mali ang ikalawang pahayag
  Mali ang una at tama ang pangalawang pahayag
  40s
 • Q15
  Ang tao ay may kakayahang gumawa ng masama: ang pagsira sa kanyang kapwa ay maaaring gawin at makasira sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang ____________ .
  Konsensiya
  Likas-Batas Moral
  Katotohanan
  Dignidad
  40s

Teachers give this quiz to your class