Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
  • Q1

    Iayos ang mga pang-uri batay sa tindi ng damdaming inihahayag nito.

    1-bilang sapat, 2-bilang katamtaman, at 3 bilang pinakamatin

    Users link answers
    Linking
    45s
    F9WG-IIIb-c-53
  • Q2

    Tukuyin kung tama o mali ang inihahayag ng pangungusap ayon sa akdang binasa.

    Pinatawag ng may-ari ng ubasan ang mga manggagawa upang bayaran sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula nang mag-ikalima ng hapon ay binayaran ng tig-lilimang pilak. 

    false
    true
    True or False
    30s
    F9PB-IIIa-50
  • Q3

    Tukuyin kung tama o mali ang inihahayag ng pangungusap.

    Similitudes ang tawag sa uri ng parabula kung ito ay halimbawang kuwento na nagsasaad ng ano ang dapat at hindi dapat gawin.

    false
    true
    True or False
    30s
    F9PB-IIIa-50
  • Q4

    Sagutin kung tama o mali ang ipinahahayag ng pangungusap.

    Isang araw, napadaan ang dakilang Persianong eskultor na si Farhat sa paanan ng bato tangan ang kanyang sinsil at martilyong panlilok.

    false
    true
    True or False
    30s
    F9PB-IIIf-53
  • Q5

    Sagutin kung tama o mali ang ipinahahayag ng pangungusap.

    Naiwan sa puso ni Farhat ang bakas ng isang mukhang mapanglaw;  ang pangitaing iyon ang umagaw ng kapayapaan ng kanyang isip.

    true
    false
    True or False
    30s
    F9PB-IIIf-53
  • Q6

    Sagutin kung tama o mali ang ipinahahayag ng pangungusap.

    Sinabi ng isang kapitbahay na sunugin ang aparador. Sumigaw ang hari na huwag silang sunugin. Nagkunwari siyang Genie, nagsalita ng mensahe galing sa Qur'an.

    false
    true
    True or False
    30s
    F9PB-IIId-e-52
  • Q7

    Sagutin kung tama o mali ang ipinahahayag ng pangungusap.

    Isang araw, napiit ang pangalawang lalaki. Nang malaman ito ng babae, nagbihis siya nang napakagara . Ipinagmakaawa niya ito at sinabi niya na palayain ang kanyang iniibig dahil wala nang ibang sumusuporta sa kanila.

    false
    true
    True or False
    30s
    F9PB-IIId-e-52
  • Q8

    Sagutin kung tama o mali ang ipinahahayag ng pangungusap.

    Isang araw, dumating ang kanyang iniibig. Wala itong kasama kahit tagasunod. Lumapit ito kay Farhat sakay ng kanyang kabayo.

    false
    true
    True or False
    30s
    F9PB-IIIf-53
  • Q9

    Piliin ang wastong sagot.

    Ito ay isa sa mga tula na pumupukaw ng damdamin para saisang namayapa.

    Pastorela

    Elehiya

    Awit

    Soneto

    45s
    F9PB-IIIb-c-51
  • Q10

    Isaayos ang mga letra upang makuha ang wastong sagot.

    Ito ay mga Griyego mula sa Silangan na siyang nanguna sa paglikha ng isang uri ng tula na elehiya.

    Users re-arrange answers into correct order
    Jumble
    30s
    F9PB-IIIb-c-51
  • Q11

    Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

    Ito ay tinatawag na mga palamuti sa katawan

    Users re-arrange answers into correct order
    Jumble
    45s
    F9PT-IIId-e-52
  • Q12

    Piliin ang kahulugan ng idyomang ginamit sa pangungusap.

    Sobrang bukas ang dibdib ng mag-asawang Leni at Goryo sa mga taong hirap sa buhay.

    maawain

    matuwain

    maramdamin

    maalalahanin

    30s
    F9WG-IIIa-53
  • Q13

    Siya ay isang propesor ng Jazan University sa Saudi Arabia na siyang nagbuo ng librong A Short History of the Short Story:  Western and Asian Tradition.

    Gulnaz Fatma

    Ghulnaz Fhatma

    Gulmaz Fahatma

    Guilmas Fatma

    30s
    F9WG-IIIa-53
  • Q14

    Piliin ang wastong sagot.

    Ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan at iisang tagpuan l

    alamat

    maikling kuwento

    nobela

    elehiya

    45s
    F9PU-IIId-e-54
  • Q15

    Piliin  ang wastong sagot.

    Ito ay naglalaman ng lalim ng salita at matatalinong gamit ng mga salita na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan - nakatago o hindi lantad.

    Idyoma 

    retorika

    salitang-ugat

    talinghaga

    30s
    F9WG-IIIa-53

Teachers give this quiz to your class