placeholder image to represent content

Öğrenme Stratejileri

Quiz by Bulent Dos

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Aşağıdakilerden hangisi öğrenme stratejilerinden değildir?
  Tekrar Stratejisi
  Örgütleme Stratejisi
  Araştırma inceleme stratejisi
  Anlamlandırma Stratejisi
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli bellekteki bilgilerle ilişkilendirilmesidir. Bu hangi stratejidir?
  Ezberleme
  Tekrar
  Örgütleme
  Anlamlandırma Stratejisi
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Metni ya da öğrenme görevini sesli olarak tekrar etme, kopyalama, Metinde geçen ifadelere ilişkin notlar alma En basit stratejidir yukarıda bahsedilen strateji hangi stratejidir?
  Tekrar stratejisi
  Kanca yöntemi
  Anlamlandırma
  Örgütleme
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Bilinmeyen şeylerin bilinen bazı madde ve materyallerle eşleştirilerek zihinde anlamlı öğrenmenin sağlanması yöntemine ne ad verilir?
  Ezberleme
  İlişkilendirme
  Kuramsal sözlükler
  Askı yöntemi
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Kavram haritası, diagram, tablo gibi şekiller hangi öğrenme stratejisinde daha çok kullanılır?
  Anlamlandırma
  Örgütleme stratejisi
  Tekrar
  Ezberleme
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Unutma eğrisine göre tekrar edilmeyen bilgiler bir ay sonra yüzde kaçı kaybolur?
  %50
  %97
  %70
  %100
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Ön organize ediciler hangi stratejide daha çok kullanılmaktadır?
  Örgütleme
  Sunuş yoluyla
  Buluş yolu
  Anlamlandırma
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Sınıfında kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen, aşağıda belirtilenlerin hangisini öncelikle hedeflemiş olabilir?
  Öğretilen bilgilerin tekrar edilmesini
  Öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı hale gelmesini
  Farklı öğrenme yollarını kullanmayı
  Öğrencilerin şema çizme becerilerini geliştirmeyi
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Öğretmenin rehberliğinde, öğrenciler tarafından konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini; özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulamasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Sunuş yolu ile öğretim
  Tam öğrenme yolu ile öğretim
  Programlı öğretim
  Buluş yolu ile öğretim
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Öğrencilerin ön bilgileri öğrenmede neden önemlidir?
  Ön öğrenmeler öğrencilerin duyuşsal özelliklerini etkiler
  Ön öğrenmeler öğrencilerin öğrenme stillerini etkiler
  Ön öğrenmeler öğrencilerin öğrenme stratejilerini etkiler
  Ön öğrenmeler yeni bilgilerin eski bilgilerle ilişkilendirilmesi için önemlidir
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class