placeholder image to represent content

REo2.1 19

Quiz by Sixten Granroth

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1
  Vad betyder ikhtys?
  Läran om Jesus
  Jesus Kristus Guds Son Frälsaren
  Att Jesus kunde gå på vatten
  Tron på att Jesus var både gudomlig och mänsklig
  20s
 • Q2
  Vad är kärnan i det kristna evangeliet?
  Tron på att Jesus är Guds son
  Tron på att Jesus var både gudomlig och mänsklig
  Tron på att Jesus är Messias
  Tron på att Jesus dött för människornas synders skull och uppstått från de döda
  20s
 • Q3
  Vad betyder synkretism?
  Det är ett sätt att tolka Bibeln
  ett sätt att be till Gud
  religioner blandas
  att religionens betydelse minskar
  20s
 • Q4
  Vad innebär befrielseteologin?
  Det är när man läser Bibeln varje morgon
  Det är ett sätt att tolka Bibeln
  att religionens betydelse minskar
  Det är att man får läsa Bibeln fritt
  20s
 • Q5
  När korsfästes Jesus?
  30-talet
  20-talet
  40-talet
  50-talet
  20s
 • Q6
  Vem gjorde kristendomen laglig?
  Theodosius
  Alexander den store
  Konstantin den store
  Julius Caesar
  20s
 • Q7
  Var finns altaret oftast i kyrkan?
  I norr
  I söder
  I väster
  I öster
  20s
 • Q8
  Vad är transsubstantiationsläran?
  läran om påven
  läran om Guds rike på jorden
  läran om en samling gudomliga uppenbarelser
  brödet och vinet förvandlas i nattvarden
  20s
 • Q9
  Hur många sakrament har den katolska kyrkan?
  7
  3
  5
  2
  20s
 • Q10
  Vilken är den största skillnaden mellan Jehovas vittnen och kristendomen?
  De accepterar inte att äta rött kött
  De accepterar inte treenighetsläran
  De accepterar inte att ha husdjur
  De firar inte födelsedagar
  20s
 • Q11
  Jehovas vittnen är ofta kända för
  Tron på en odödlig själ
  sitt förkunnelsearbete
  likheten med kristendomen
  ovanliga vardagsvanor
  20s
 • Q12
  Vad har alla katoliker i sina hem ?
  En bild på Jesus
  En bild på Betlehem
  En bild på Maria
  En bild på Josef
  20s
 • Q13
  Vilket alternativ räknas INTE som ett sakrament?
  bikt
  äktenskap
  jordfästning
  dop
  20s
 • Q14
  Vad firas på trettondagen ?
  Trettonde dagen på året
  Att jesus upptogs till himlen
  Jesu uppståndelse
  Gud uppenbarade sig för människan
  20s
 • Q15
  Vad går bibelprincipen ut på?
  Bibeln ska vara den enda källan för den kristna läran
  att Bibeln ska fungera som en etisk guide för de kristnas liv
  alla böner ska basera sig på Bibelns innehåll
  att alla får läsa Bibeln, inte bara prästen
  20s

Teachers give this quiz to your class