placeholder image to represent content

Revolutie! (Franse revolutie)

Quiz by Meneer Visser

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
63 questions
Show answers
 • Q1
  Wat is de belangrijkste oorzaak/reden dat het slecht ging in Frankrijk in 1789?
  Het geld van de regering is zo goed als op.
  De burgers hebben niets te vertellen.
  De derde stand moest teveel belasting betalen.
  Veel boeren en armen in de steden hebben honger.
  30s
 • Q2
  Welke nadelen bezat de Derde stand in de Franse samenleving?
  Ze had de meeste invloed maar ook de zwaarste lasten.
  Ze bezaten al het land en moesten de belasting ophalen.
  Ze had de minste invloed en de zwaarste laten.
  De pacht was makkelijk om op te brengen, maar toch hield men weinig over.
  30s
 • Q3
  Waarvan waren de gezinnen en de armen in de Franse steden afhankelijk?
  De broodprijzen.
  De koers van het brood.
  De olieprijzen.
  De gerstprijzen.
  30s
 • Q4
  Wie werd er het symbool van alles wat fout was in het Frankrijk van Lodewijk XVI?
  Minister Colbert
  Koningin Beatrix
  De dauphin, Lodewijks´s troonopvolger
  Koningin Marie-Antoinette
  30s
 • Q5
  Welke oplossing had Lodewijk XVI voor zijn blutte regering?
  Het bijeenroepen van de Staten-Generaal.
  De eerste en tweede stand meer lasten laten dragen.
  Marie-Antoinette minder taart laten eten.
  Het bijeenroepen van zijn ministers.
  30s
 • Q6
  Wat is de juiste volgorde van de onderstaande drie gebeurtenissen?
  Uitgaven van de Franse staat zijn hoger dan de inkomsten, rellen in de straten van Parijs, de koning roept de Staten-Generaal bijeen
  Rellen in de straten van Parijs, de koning roept de Staten-Generaal bijeen, uitgaven van de Franse staat zijn hoger dan de inkomsten
  De koning roept de Staten-Generaal bijeen, uitgaven van de Franse staat zijn hoger dan de inkomsten,rellen in de straten van Parijs
  30s
 • Q7
  Welk deel van de Derde stand nam met name deel aan de Staten-Generaal?
  Monniken
  Rijke burgers
  Boeren
  Armen
  30s
 • Q8
  Waardoor kwam het Parijse volk uiteindelijk in opstand?
  De koning ging praten met de Nationale Vergadering, waardoor het volk helemaal geen vertrouwen meer had in de situatie.
  De koning vluchtte het land uit, waardoor het volk dacht eenvoudig in opstand te kunnen komen.
  De koning stuurde het leger op de Nationale Vergadering af, waardoor het volk dacht dat alles teruggedraaid zou worden.
  De koning haalde zijn schoonbroer erbij uit Oostenrijk, waardoor het volk dacht een laatste kans te hebben.
  30s
 • Q9
  Wat is de juiste volgorde van de onderstaande gebeurtenissen?
  Nationale Vergadering uitgeroepen, ruzie binnen de Staten-Generaal, Parijse volk komt in opstand
  Nationale Vergadering uitgeroepen, overleg Staten-Generaal, koning verlaagt belastingen
  Parijse volk komt in opstand, Nationale-Vergadering uitgeroepen, ruzie binnen de Staten-Generaal
  Ruzie binnen de Staten-Generaal, Nationale Vergadering uitgeroepen, Parijse volk komt in opstand
  30s
 • Q10
  Hoe reageerden een aantal slimme vorsten op de verlichting?
  Ze vroegen de geestelijkheid om goede adviezen.
  Ze lieten alles weer over aan de adel.
  Ze bedachten het verlicht absolutisme
  Ze gingen nog strenger absoluut regeren.
  30s
 • Q11
  Waarom was voor veel veel vorsten wat in Frankrijk gebeurde vrij bedreigend?
  Het bijeenroepen van de Staten-Generaal kon echt niet.
  Een opstand tegen de koning, dat was een slecht voorbeeld voor hun eigen volk.
  Een opstand tegen de koning, dat zou hun eigen bevolking nooit doen.
  Belastingverhogingen, dat zou in hun eigen land nooit voorkomen.
  30s
 • Q12
  Waarom was de Bastille een sterk symbool voor de Franse revolutie?
  Hier kwamen de edelen en geestelijken bijeen, zonder de Derde stand.
  Hier werden de taartjes van Marie-Antoinette gebakken, wat men zo haatte.
  Hier werden gevangenen bewaard en lagen de broodnodige wapens.
  Hier lag het graan opgeslagen dat de hongerige burgers zochten.
  30s
 • Q13
  Wat was, naast de Bastille, nog meer een sterk symbool voor alles wat mis was met Lodewijk XVI´s Frankrijk?
  De landhuizen van de adel en rijke kloosters.
  Het haar van Marie-Antoinette en de paardenstallen van de adel.
  De boerenschuren en houten kruizen in woningen.
  De grond van arme boeren en Bijbels van burgers.
  30s
 • Q14
  Waardoor bleef er van de macht van Lodewijk XVI in 1791 al weinig over?
  De lage broodprijzen
  De grondwet
  Het volk
  De verklaring van de rechten van de mens
  30s
 • Q15
  Waaraan stierf Lodewijk XVI?
  De guillotine
  De honger
  De strop
  De elektrische stoel
  30s
 • Q16
  Welke twee soorten revolutionairen streden na 1791 om de macht in Frankrijk?
  Extremen en softies
  Liberalen en socialisten
  Gematigden en radicalen
  Democraten en radicalen
  30s
 • Q17
  Waaraan stierf Robespierre in 1794?
  Guillotine
  30s
 • Q18
  Hoe noemen we de periode waarin er een burgeroorlog uitbrak en de revolutie zich tegen het volk keerde?
  De Onderdrukking
  De Dictatuur
  De Angst
  De Terreur
  30s
 • Q19
  Waarom begon het Franse volk na 1794 al snel weer te roepen om een sterke man?
  Robespierre was bazig, maar zorgde wel voor een betere economie.
  De regering van Directeuren was ontzettend corrupt.
  Het volk kwam erachter dat democratie heel traag werkte.
  De regering van Directeuren stak geen geld in het leger.
  30s
 • Q20
  Welke kritiek heeft de denker Edmund Burke op de Franse revolutie?
  Tradities moet je in ere houden, ook als ze slecht zijn voor het volk.
  Het verleden heeft alleen maar goede dingen gebracht, daarom is verandering altijd slecht.
  De maatschappij is complex en door de tijd heen ontwikkeld, die kun je niet in een flits ten goede veranderen.
  Als je dan toch in opstand kom, kun je maar beter de samenleving helemaal omver gooien.
  30s

Teachers give this quiz to your class