placeholder image to represent content

Sanhi at Bunga

Quiz by HONEY-LYN SACDALAN

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

F6PB-IIIb-6.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Natatawa ang bata dahil naduling ang unggoy. Natatawa ang bata ay...
  SANHI
  BUNGA
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q2
  Tumahol ang aso kaya nagulat ang magnanakaw. Tumahol ang aso ay...
  BUNGA
  SANHI
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q3
  Sapagkat nahirapan kang tumakbo, mag-ehersisyo ka araw-araw. Mag-ehersisyo araw-araw ay...
  BUNGA
  SANHI
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q4
  Kailangan akong pumunta sa paaralan dahil may gagawin kaming proyekto. May gagawin kaming proyekto ay...
  BUNGA
  SANHI
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q5
  Masaya ako dahil magkakasama kami ngayon. Ang masaya ako ay...
  SANHI
  BUNGA
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q6
  Dahil sa kaliksihan, nanalo si Roan sa laro. Nanalo si Roan sa laro ay...
  SANHI
  BUNGA
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q7
  Maraming gumagaling sa sakit dahil sa tiyaga ng mga frontliners. Ang maraming gumaling sa sakit ay...
  BUNGA
  SANHI
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q8
  Si Hannah at Hans ay hindi naiinip kaya masaya ang kanyang mga magulang. Si Hannah at Hans ay...
  SANHI
  BUNGA
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q9
  Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at patatawarin tayo ng Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos ay...
  BUNGA
  SANHI
  10s
  F6PB-IIIb-6.2
 • Q10
  Dahil sa Quarantine marami ang nanumbalik ang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa Quarantine ay...
  BUNGA
  SANHI
  10s
  F6PB-IIIb-6.2

Teachers give this quiz to your class