placeholder image to represent content

SAT in Edukasyon sa Pagpapakatao 5

Quiz by Cynthia Quinto

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

    Ano ang maaaring maging bunga ng hindi nasuring balita, programa, patalastas o impormasyon sa internet sa kapwa.

  Pagkakaroon ng higit na matatag na Samahan.

  Di pagkakaunawaan

  Pagkakaisa.

  60s
 • Q2

   Hilig ni Monica manuod ng teleserye tuwing gabi. Idolo niya ang mga gumaganap na kontrabida dahil sa husay ng pag-arte.  Ano ang maaaring epekto nito sa kanya?

  Maaari niyang gayahin ang hindi magagandang katangian ng mga kontrabida sa teleserye na magdudulot ng hidwaan sa mga kasamahan.

  Maari niyang gawinng inspirasyon ang kanang mga idolo upang maging sikat na artista.

  Maaring mawalan siya ng kaibigan dahil sa adiksyon sa panonood.

  60s
 • Q3

  Si Diego ang isa sa mga mag-aaral na magbabalita sa araw na ito sa kanilang klase. Ano ang dapat niyang gawin?

  Ibalita lamang ang bahagi ng balita na gusto mong ihatid sa mga tagapakinig.

  Gawing kawili-wili o katawa-tawa ang paghahatidng balita.

  Ihatid ang balita nang wasto, kumpletong impormasyon, at eksakto sa mga tagapakinig.

  60s
 • Q4

  Hilig panoorin ni Joshua ang mga programa tungkol sa Agham, Ano ang mabuting dulot nito sa kanya?

  Maipagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan na marami siyang nalalaman kumpara sa kanila.

  Tataas ang tingin sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya.

  Magkakaroon siya ng dagdag na kaalaman.

  60s
 • Q5

  Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa katotohanan?

  Si Tricia na kaagad bumili ng shampoo mula sa patalastas na napanood dahil sa endorser nito ay ang kaniyang paboritong artista.

  Si Eloisa na nagtanong-tanong muna sa kapwa bago bilhin ang isang  produktong napanood sa talebisyon.

  Si Imelda na hinusgahan kaagad ang isangakusadong criminal mula sa napanood na balita?

  60s
 • Q6

  Paano mo maipapakita ang matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan ?

  Sa pamamagitan ng pagdadaya na walang nakakakita at nakakaaalam

  Sa pamamagitan ng matapat na paggawa sa anumang proyekto kahit walang nakakakita.

  Sa pamamagitan ng pagdarasal at pananalig sa Panginoon.

  60s
 • Q7

   Hindi mo matapos- tapos ang proyekto mo sa Filipino sa pagkat para sa iyo ay napakahirap nito.  Ano ang gagawin mo?

  Ipagawa sa nakatatandang kapatid.

  Magbabayad ng tao upang gawin ang proyekto

  Magpapaturo sa proseso ng paggawa at sisikaping gawin ayon sa sariling kakayahan.

  60s
 • Q8

  Ano ang dapat taglayin ng isang pangkat, organisasyon o pamilya sa pagtapos ng isang Gawain?

  pagkakaisa.

  Positibong saloobin sa pag-aaral

  Kawilihan

  60s
 • Q9

  Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kawilihan sa pagbasa/pagsusuri.

  Hilig ni Sonya ang magbasa ng horoscope araw-araw.

  Tuwing walang ginagawa si Alfred ay nagsasaliksik siya sa internet tungkol sa  iba’t ibang uri ng mga hayop na matatagpuan sa bansa.

  Hindi pinapansin ni Fred ang dyaryong dumadating sa kanila tuwing  umaga.

  60s
 • Q10

  Nanghiram ka ng aklat sa kaibigan mong si Perla ngunit natapunan mo ito ng juice, Ano ang dapat mong gawin?

  Bumili ng bagong aklat at ipagtapat sa kaibigan na natapunan mo ng juice ang kanyang aklat. Sa huli humingi ng paumanhin.

  Bumili ng bagong aklat at ibalik sa kaibigan ngunit iwasang banggitin ang pangyayari.

  Bumili ng bagong aklat at sabihin sa kaibigan na natapunan ng juice ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang tunay na aklat.

  60s
 • Q11

  Ano ang maibibigay mong tulong para sa mga nasalanta ng bagyo sa ibang bansa?

  dasal na malagpasan nila ang pagsubok

  wala sapagkat wala akong kakayahan.

  pagpapadala ng card bilang simpatya.

  60s
 • Q12

  Paano ka maghahatid ng impormasyon sa iyong kapwa tungkol sa isang paparating na malakas na bagyo sainyong lugar?

  Sa pamamagitan ng paghahatid ng impormasyon na nagpapanic.

  Sa pamamagitan ng paghahatid ng kumpleto at eksaktong impormasyon

  Sa pamamagitan ng paghahatid ng impormasyon namay pagkabahala.

  60s
 • Q13

   Ano ang dapat gawin kung nakasaksi ka ng awayan at sakitan ng mga kabataan ?

  Makipag-away kung kaibigan ang involve dito.

  Ipagbigay ito sa kinauukulan.

  Lumayo upang hindi madamay

  60s
 • Q14

  Paano natin dapat pakitunguhan ang mga dayuhan at katutubo na ating nakakasalamuha?

  May panglalamang

  May paggalang

  May pagdadamot

  60s
 • Q15

  Nakita mo ang mga katutubo na nagkakasayahan sa parke sa pamamagitan ng pagsayaw. Ano ang gagawin mo?

  Kukuhanan ng video at ipopost sa facebook upangmaging katatawanan

  Pagtatawanan sila

  Papanoorin at papalakpakan sila.

  60s

Teachers give this quiz to your class