placeholder image to represent content

Second Periodical Test in Edukasyon sa Pagpapakatao

Quiz by May V. Naoe

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging responsable sa kapwa? 

  Batang itinago ang napulot na pera

  Batang nagsisinungaling sa mga magulang.

  Batang nakikipag-away sa kapwa

  Batang nakapulot ng wallet at isinauli samay-ari

  30s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang batang responsable?

  Ginagawa ang lahat upang matupad ang ipinangako.

  Nangungutang ng pera sa mga kaibigan kahit alam na walang pambayad.

  Nagsasabi ng mga salitang makaaapekto sa mga miyembro ng  pamilya.

  Inaaway ang kaibigan kapag hindi binigay angiyong gusto.

  30s
 • Q3

  Sino sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pagiging mabuting kaibigan?

  Si Margie na tinutulungan ka sa mga takdang aralin.

  Si Mateo na laging humihingi ng baon sa kaibigan kahit may baon naman siya.

  Si Isabel na laging nagbibigay ng mga regalo kapag Pasko.

  Si Noah na humihingi ng tawad kapag may nagawang mali.

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad sa pangakong magbabayad ng inutang?

  Liliban muna ako sa klase hanggang makabayad.

  Mangangalap at magtitinda akong dyaryo’t bote na di na napapakinabangan sa bahay para magkaroon ng pambayad sa  utang.

  Uutang muna ako sa iba para mabayaran siya.

  Mangungupit ako sa aking nanay.

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ngpaggalang?

  Sumama ang loob ni Carlo nang hindi isinama ang kaniyang idea sa pagbuo ng kanilang

  proyekto sa Araling Panlipunan.

  Iniwasan ni Joy ang mga kaibigang nagbigay ng puna sa kaniyang gawa.

  Pinagtawanan si Danny ng mga kamag-aral niya nang magkamali siya sa pagsagot.

  Tinanggap nang maluwag ni Jansen na hindi maisasama ang kaniyang idea sa plano ng kanilang klase

  30s
 • Q6

  Sino ang makikinabang kapag ikaw ay marunong tumupad sa isang usapan?

  Sarili lang.

  Walang makikinabang.

  Ang iyong kapwa.

  Ikaw at ang iyong kapwa.

  30s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang TAMA?

  Sisimangot kapag hindi ka pinapansin sa grupo.

  Aalis kanit hindi pa tapos ang trabaho.

  Magpasalamat kapag pinuri ka sa maganda mong gawa.

  Iiyak kapag hindi tinanggap ang iyong ideya.

  30s
 • Q8

  Alin ang nagpapakita ng magandang pakikitungo sa kaibigan?

  Tumutupad sa mga pangako mo sa kanya.

  Humihingi ng madaming regalo sa kanya.

  Nagtatago kapag kailangan ka.

  Hindi tumutulong kapag may problema siya.

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa kapwa?

  Nakikipag-usap siya ng maayos.

  Sumasagot siya ng hindi magagandang salita.

  Tinatalikuran niya ang mga kumakausap sa kanya.

  Binabara niya ang nagsasalita.

  30s
 • Q10

  Kapag gumawa kang pasya, sino sa kanila ang hindi dapat hingan ng suhestiyon?

  Guro

  Magulang

  Kaibigan

  Tsismosa

  30s
 • Q11

  Ang pagbibigay ng opinyon ng ating kapwa ay maaaring makapagdulot ng  iba’t ibang

  damdamin tulad ng____________?

  negatibong damdamin

  positibong damdamin

  wala sa nabanggit

  positibo at negatibong damdamin

  30s
 • Q12

  Ang paggalang sa kapwa ay ngpapakita ng________?

  pagrespeto

  pagiging bastos

  wala sa nabanggit

  pagiging iresponsable

  30s
 • Q13

  Mayroon kang tinatapos na proyekto hanggang hatinggabi. Upang hindi ka antukin,

  nilakasan mo ang radyo. Lumabas sa kuwarto ninyo ang bunso mong kapatid at sinabihan ka na hindi siya makatulog sa lakas ng   radyo mo. Sinabi niya na hinaan mo ito ngunit inaantok ka na. Ang malakas na tunog lang ang nag-aalis ng antok mo. Ano ang gagawin mo?

  Papatayin ang radyo, hindi tatapusin ang takdang aralin at magsusumbong sa nanay na iniistorbo ka kaya wala kang maibibigay na takdang aralin sa guro.

  Huwag nalang pansinin ang kapatid.

  Pagalitan ang kapatid dahil nakikialam siya.

  Isara ang radyo. Maghanap na lang ng ibang paraan para hindi antukin.

  30s
 • Q14

  Isang kaklase mo ang nagsabi na may ikinakalat na tsismis tungkol sa iyo ang iyong

  matalik na kaibigan. Nagkataong nasalubong mo siya sa mall. Ano ang gagawin mo?

  Hindi papansinin ang sinabi ng kaklase.

  Iimbitahin ang kaibigan sa isang tahimik na lugar at tatanungin nang mahinahon kung totoo ang isinusumbong tungkol sa kaniya ng kaklase.

  Magagalit sa matalik na kaibigan at hindi na papansinin kailanman.

  Aawayin siya dahil sa mga pinagsasabi niya tungkol saiyo.

  30s
 • Q15

  Madalas na pinapayuhan ka ng iyong mga magulang na pumili ka ng tamang kaibigan. May mga pagkakataon na gusto mong magdesisyong mag-isa. Susundin mo ba ang iyong mga magulang tungkol sa pagpili ng kaibigan?

  Depende sa mga kaibigan na ayaw nilang pasamahin ka.

  Gagawin ang gusto mo, ikaw naman ang pipili ng kaibigan.

  Susundin mo dahil naniniwala ka na mabuti ang hangad ng lahat ng magulang para sa kanilang anak.

  Pag-iisipan mo. Gusto mo rin kasi ang magdesisyong mag-isa.

  30s

Teachers give this quiz to your class