placeholder image to represent content

Session 1 with Dr. Em

Quiz by Salindunong RTC

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
85 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Alexander Dumas ng Pilipinas ay si _______________

  Francisco Soc Rodrigo

  Edgardo Reyes

  Amado V. Hernandez

  Faustino Aguilar

  30s
 • Q2

  KATATAPOS LANG MAGLABA. Ito ay halimbawa ng anong pangungusap na walang paksa?

  penomenal

  modal

  eksistensyal

  kapandiwa

  30s
 • Q3

  Si Titser Cecille ay natuklasan na ang isa niyang mag-aaral ay nahihirapan na magbasa ng may mga digrapong BR kaya ang ginawa niya ay ginabayan niya ito araw-araw hanggang sa makabasa na ito nang mahusay. Ang proseso sa paggabay na ginaw ni Titser Cecille ay tinatawag na _____________.

  approach

  ZPD

  scaffolding

  taxonomy

  30s
 • Q4

  Ano ang ibig sabihin ng ZPD?

  Zone of Perspective Development

  Zone of Priority Development

  Zone of Personal Development

  Zone of Proximal Development

  30s
 • Q5

  Kapag ang pangungusap ay may simuno at panaguri ito ay tinatatwag na ______.

  di-predikatibo

  modal

  temporal

  predikatibo

  30s
 • Q6

  Ang magsasaka ay tumungo sa palengke. Alin ang pang-ukol sa pangungusap?

  ay

  ang

  sa

  magsasaka

  30s
 • Q7

  Para sa aking ina ang ginagawa kong blusa. Ang para sa ay isang ________

  pang-angkop

  pangatnig

  pang-ukol

  pang-abay

  30s
 • Q8

  Kataga o salitang gamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, parirala sa kapwa parirala at sugnay napinagsusunod-sunod sa pangungusap.

  pang-ugnay

  pang-ukol

  pangatnig

  pang-angkop

  30s
 • Q9

  Alin ang hindi kabilang?

  habang

  sapagkat

  upang

  tungkol sa

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang=

  pang-ukol

  pang-abay

  pangatnig

  pang-angkop

  30s
 • Q11

  Mayaman nga siya ngunit masama naman ang pag-uugali.

  Anong uri ng pangatnig ang ginamit?

  panapos

  pamukod

  paninsay

  panlinaw

  30s
 • Q12

  Hindi ako o siya ang magtatagumpay! Ang ginamit na pangatnig sa pangungusap ay isang ______

  pamukod

  panlinaw

  panapos

  paninsay

  30s
 • Q13

  APAT na baso ang aking ibinigay sa kanyan Ang nasa malaking titik ay halaimbawa ng anong uri ng pang-uring pamilang?

  patakaran

  pamahagi

  panunuran

  panaklaw

  30s
 • Q14

  Alin ang hindi kabilang?

  patakda

  panunuran

  pandiwari

  palansak

  30s
 • Q15

  LABING TATLONG MILYON ang kanyang ginasta lamang sa labing isang araw. Ang labing tatlong milyon ay halimabawa ng anong uri ng pang-uring pamilang?

  pamahagi

  patakda

  pahalaga

  patakaran

  30s

Teachers give this quiz to your class