placeholder image to represent content

Short Quiz # 7

Quiz by Carolyn P. Belar

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP8HSK-Ij-10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Tawag sa paniniwala ng maraming diyos.

  animismo

  politeismo

  monoteismo

  pagano

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q2

  Tawag sa panggagamot ng mga Tsino gamit ang mga karayom na itinutusok sa mga ugat.

  scrambled://ACUPUNCTURE

  45s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q3

  Tawag sa sinaunang pagsulat ng mga Ehipsiano na makikita sa Batong Rosetta o Clay Tablet sa delta ng ilog Nile.

  scrambled://HIEROGLYPHICS

  45s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q4

  Relihiyong ipinakilala ni Lao Tzu, isang pilosopong Tsino.

  Hinduismo

  Islam

  Budismo

  Taoismo

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q5

  Tawag sa sinaunang pagsulat ng mga Sumerian.

  freetext://Cunieform

  45s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q6

  Ang nakaimbento ng bakal.

  freetext://Hittite

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q7

  Tinaguriang" mata sa mata, ngipin sa ngipin" na batas na binubuo sa panahon ng Babylonia.

  aklat ng vedas

  book of dead

  hieroglyphics

  Kodigo ni Hammurabi

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q8

  Ito ang tawag sa paraan ng pagsulat ng mga Tsino.

  scrambled://CALLIGRAPHY

  45s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q9

  Ito ay ang sagradong aklat ng Hindu na binubuo ng mga awit sa pandigma, ritwal at sanaysay.

  Calligraphy

  kodigo ni Hammurabi

  aklat ng vedas

  book of dead

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q10

  Libro na kung saan nakapaloob ang paraan ng pag - iimbalsamo o mummification.

  Book of Dead

  aklat ng vedas

  Kodigo ni Hammurabi

  Arthashastra

  30s
  AP8HSK-Ij-10

Teachers give this quiz to your class