Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Si Linda ay nasa palengke at nakakita siya ng mga tindera ng kamatis. Bumili siya ng mga nakabalot na kamatis. Siya ay may karapatang _________.
  pangkaligtasan
  bumili
  pumili
  magkaroon ng sapat na impormasyon
  30s
  H3CH-IIIfg-7
 • Q2
  Mamamalengke si nanay at mayroon siyang PHP1,000 na pamamalengke. Inilista niya ang pangunahing pangangailangan ng pamilya. Siya ay
  naghahanap ng mura
  nagpaplano
  kumikita
  pinagkakasya ang budget
  bumubili
  30s
  H3CH-IIIde-5
 • Q3
  Ang matalinong mamimili ay nagtatanong ng impormasyon ukol sa produkto o serbisyo?
  multip;lem://strongly Disagree|1:Disagree|2:Nuetral|3:Agree|4:Strongly Agree|5
  30s
  H3CH-IIIde-5
 • Q4
  Anong karapatan ng mamimili ang ipianapakita sa larawan sa ibaba?
  karapatang sa payak na pangngailangan
  karapatang malaman ang produkto
  karapatang sa kaligtasan
  karapatang pumili
  30s
  H3CH-IIIfg-7
 • Q5
  Sino ang bumibili ng mga gamit para sa kaniyang sariling pangangailangan?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  H3CH-IIIbc-3
 • Q6
  Pagsunodsunurin ang wastong kakayahan ng isang mamimili?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  H3CH-IIIde-5
 • Q7
  Mahalaga na binabasa natin ang impormasyon ukol sa isang produkto?
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8
  Alin sa mga produkto ang hindi dapat bilhin ng isang mamimili ?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class