placeholder image to represent content

Short Quiz in EsP 6

Quiz by Alma Rogante

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6PKP- Ia-i– 37
EsP6PKP- Ia-i– 37
EsP6PKP- Ia-i– 37

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang Fact kung nagpapakita ng katapatan o Bluff kung hindi. Sinasabing nagsusuot siya ng facemask kahit hindi naman kapag lumalabas ng bahay.

  Fact

  Bluff

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q2

  Ito ang isang katangian ng pagkakaroon ng kapayapaan sa puso’t isipan, kasiyahan at maunlad habang ang tao ay nabubuhay, dahil sa pagiging makatotohanan niya at kailanman ay di kayang makapagsinungaling.

  scrambled://KATAPATAN

  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q3
  Basahin at intindihin ang sitwasyon at sagutan ang tanong. Tanong: Galing ka sa isang malaking pamilya. Alam mong nahihirapan ang mga magulang mo sa pagbibigay ng mga kailangan ninyong magkakapatid. Ano ang gagawin mo?
  Titigil sa pag-aaral
  Babawasan ang kinakain
  Iiwasang bumili ng mga bagay na hindi kailangan
  Bibilhin lahat ng gusto
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q4
  Ibigay ang hinihinging sagot Tanong: Ang pasiya na dapat gawin ay para sa ___________.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q5
  Iclick ang tamang sagot. Tanong: Anong virus ang kinatatakutan ng mga tao ngayon?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37

Teachers give this quiz to your class