Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay ang sistema ng arbitrayong simbolo ng patunog na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao.
  Varyasyon
  Varayti
  Wika
  Domain
  30s
 • Q2
  Ito ang wikang ginagamit sa estado sa kanyang mga instumentalidad at maging sa komunikasyon sa mga mamamayan.
  Wikang kinagisnan
  Wikang opisyal
  Wikang panturo
  Wikang pambansa
  30s
 • Q3
  May batayang biblical kaugnay ng kaganapan sa lumang testamento nang ginawaran ng diyos ng iba't ibang wika ang mga taong noo'y may iisang wika nang magtangka sila magtayo ng tore ng Babel.
  Wikang unibersal
  Wikang vernakular
  Wikang global
  Wikang internasyonal
  30s
 • Q4
  Ang wika at varayti dito ay dinidikta kapwa pasulat at pasalita; dito nangangahulugan ng katiyakan at wastong gamit ng mga salita at kadalasan itong ginagamit sa matataas na antas ng karunungan.
  Controlling domain
  Domain
  Semi-controlling domain
  Non-controlling domain
  30s
 • Q5
  Ito ay ang varayti ng wika batay sa lugar.
  Rehistro o rejister
  Sosyolek
  Dayalek
  Ekolek
  30s

Teachers give this quiz to your class