Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ekwilibriyo ay kalagayan kung saan ang dami ng demand ay katulad  ng dami ng supply.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q2

  Ang labis na demand ay nagpapataas ng presyo.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q3

  Tinatawag na shortage ang labis na supply.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Ekwilibriyong dami ay tumutukoy sa napagkasunduang bilang ng produkto o serbisyo.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q5

  Ekwilibriyong presyo ang tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyuser.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  May dalawang uri ng disekwilibriyo.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q7

  May Disekwilibriyo kapag may labis na demand o supply.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Tinatawag na surplus ang labis na demand.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q9

  Ang labis na suplay ay nagpapataas ng presyo.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q10

  Ang ekwilibriyong kalagayan ay napagkasunduan ng prodyuser at konsyumer.

  true
  false
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class