placeholder image to represent content

sinh thái - quần thể

Quiz by linh huyen

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của  quan hệ hỗ trợ?

  Số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp.

  Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

  Khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường.

  Đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định.

  30s
 • Q2

  Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thểcò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

  hỗ trợ cùng loài.

  hội sinh.         

  cạnh tranh cùng loài.

  hợp tác.

  30s
 • Q3

  Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

  Cạnhtranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.

  Quan hệ hỗ trợ đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

  Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

  Quan hệ cạnh tranh không ảnh hưởng đến số lượng và sự phân bố cá thể của quần thể trong tự nhiên.

  30s
 • Q4

  Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

  Cạnh tranh cùng loài có thể là nguyên nhân làm mở rộng ổ sinh thái của loài.

  Cạnh tranh chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.

  Cạnh tranh gay gắt dẫn đến những cá thể yếu sẽ bị đào thải khỏi quần thể.

  Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm.

  30s
 • Q5

  Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt quá mức tối đa, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì có thể dẫn tới khả năng nào sau đây?

  Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm.

  Các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau.

  Mức sinh sản của quần thể giảm.

  Kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng.

  30s
 • Q6

  Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

  Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.         

  Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.      

  Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.

  Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định,không thay đổi theo mùa, theo năm.

  30s
 • Q7

  Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

  Mỗi quần thể thường có 3 nhóm tuổi là: Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản.

  Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể.

  Nghiên cứu về nhóm tuổi giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.

  Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

  30s
 • Q8

  Giả sử kết quả khảo sát về diện tích khu phân bố (tính theo m2) và kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) của 4 quần thể sinh vật cùng loài ở cùng một thời điểm như ảnh sau:

  Question Image

   Quần thể IV.

   Quần thể III.

   Quần thể II.

   Quần thể I.

  30s
 • Q9

  Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

  Thành phần loài.

  Mật độ cá thể.

  Kích thước quần thể.

  Nhóm tuổi (còn gọi là cấu trúc tuổi).

  30s
 • Q10

  Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

  Kích thước của quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống.

  Kích thước của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

  Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.

  Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa thì các cá thể trong quần thể thường tăng cường hỗ trợ nhau.

  30s
 • Q11

  Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không  theo chu kì?

  Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.

  Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC.

  Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm.

  Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.

  30s
 • Q12

  Để xác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể 

  tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.

  các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thể.

  diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng.

  kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.

  30s
 • Q13

  Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm

  cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít.

  cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều.

  cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụngnhiều thức ăn.

  cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn,tuổi thọ lớn.

  30s
 • Q14

  Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất.

  II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thước quần thể C

  III. Nếu kích thước quần thể B tăng 5%/năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của quần thể này là 26,25 cá thể/ha.

  IV. Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể này tăng thêm 152 cá thể.

  Question Image

  2

  3

  4

  1

  30s
 • Q15

  Kích thước của một quần thể không phải là

  tổng số cá thể của nó.

  tổng sinh khối của nó.

  năng lượng tích luỹ trong nó.

  kích thước nơi nó sống.

  30s

Teachers give this quiz to your class