Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
3 questions
Show answers
 • Q1

  Sa mga sumusunod napahayag, alin ang nagbibigay-kahulugan sa comment?

  Pagkalat sa nakitang post.

  hindi lamang pag-sang-ayon ang ipinakikita rito, nais mo ringmagpahiwatig ng iyong saloobin patungkol sa post.

  Pag-sangayon sa nakitangpost

  Pagbibigay opinyon sa mga nakikita sa social media

  30s
 • Q2

  Ito ang nagsisiblingugnayan o daluyan sa ibang website.

  www

  follow

  link

  memes

  30s
 • Q3

  Ito ay tumutukoy samabuti at maayos na paggamit ng social networking sites at internet, ano angtawag dito?

  sharing

  posting

  netiquette

  update

  30s

Teachers give this quiz to your class