placeholder image to represent content

Sprog - norm og variation

Quiz by Marie

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  Hvad er kodeskift inden for sprogvidenskaben?
  Det ekstraverbale skifte, der f.eks. sker, når man taler ironisk om noget
  Turtagningen mellem parterne i en dialog
  Skiftet mellem forskellige sproglige koder (f.eks. standarddansk og forskellige 'lekter')
  30s
 • Q2
  Hvem bander mest? Gamle eller unge mennesker?
  Ældre bander meget mere end unge
  Yngre bander meget mere end ældre
  De bander nogenlunde lige meget
  30s
 • Q3
  I hvilken bandeordskategori hører 'for pokker' til?
  Omskrivninger
  Bandeord relateret til de nedre regioner
  Sygdomskategorien
  Religiøse bandeord
  30s
 • Q4
  Hvilken gruppe er hyppigste bruger af bandeordskategorien 'kroppens nedre funktioner'?
  De midaldrende
  De gamle
  De unge
  30s
 • Q5
  Der sker ofte kodeskift, når forskellige generationer taler med hinanden - også når det kommer til bandeord. Men på hvilken måde?
  De ældre bander mere, når de taler med de unge
  De unge bander mindre, når de taler med hinanden, end når de taler med midaldrende
  De ældre bander mindre, når de taler med unge mennesker
  De midaldrende bander mere, når de taler med de ældre
  30s
 • Q6
  Hvor i landet benytter man sig hyppigst af bandeord fra den religiøse kategori?
  Jylland
  Sjælland
  Fyn
  30s
 • Q7
  Hvilke af følgende bandeord er en omskrivning af et religiøst bandeord?
  Sgu
  For Søren
  Kraftstejlemig
  Gudskelov
  30s
 • Q8
  Hvad gør man, hvis man laver en deskriptiv sprogbeskrivelse?
  Man beskriver, hvordan sproget ser ud uden at formidle sin holdning til dette
  Man argumenterer for, hvorfor sproget bør se ud på en bestemt måde
  Man fastholder den måde, hvorpå ord og vendinger oprindeligt så ud
  30s
 • Q9
  Hvad gør man, hvis man laver en normativ sprogbeskrivelse?
  Man formidler bestemte sprognormer inden for en bestemt socialgruppe
  Man formidler sin antagelse om, hvordan sproget bør se ud
  Man beskriver, hvordan sproget ser ud uden at formidle sin holdning til dette
  30s
 • Q10
  Hvilke sprognormer er kontekstafhængige?
  De eksplicitte sprognormer
  De implicitte sprognormer
  30s
 • Q11
  Hvad er et typisk for talesprog?
  Paratagme
  Hypotagme
  Nuanceret og præcist
  Mange ledsætninger
  30s
 • Q12
  Hvilket er ikke kendetegnende for skriftsproget?
  Brug af deiksis
  Mange underordnende konjunktioner
  Hyppig hypotagme
  Abstrakte ord
  30s
 • Q13
  Hvad er en gambit?
  Et andet ord for kontaktpåkaldelser a la 'Ikk'å?', 'Ikke sandt?' og 'vel?'
  Små ord og sætninger som 'øh', 'æh' og 'Det må jeg sige', der regulerer samtalen
  Henvisninger til konteksten
  Underordnende konjunktioner
  30s
 • Q14
  Hvad er en reduktion, når man taler om skriftsprog?
  Afkortninger af kendte ord, f.eks. 'ik' i stedet for 'ikke', 'du sød' i stedet for 'du er sød', 'bli'r' i stedet for 'bliver' o.s.v.
  At fatte sig i korthed
  At skære overflødige ord fra, f.eks. fyldord og unødvendige adjektiver
  30s
 • Q15
  Hvad er en dialekt?
  Skift mellem standarddansk og etnolekt
  Afvigelser fra standarddansk, der er knyttet til en bestemt socialgruppe
  Afvigelser fra standarddansk m.h.t. grammatik og/eller ordvalg samt udtale
  Afvigelser fra standarddansk m.h.t. udtale
  30s

Teachers give this quiz to your class