placeholder image to represent content

StudyLand khimia 3

Quiz by Nurbol Sariyev

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Элементтер химиясын оқығанда Д.И. Менделеевтің периодтық заңына сүйенсек , ал органикалық химияға келгенде кімнің теориясына сүйенеміз?
  М.Т. Козловский
  Д.В.Сокольский
  М.И.Усманович
  А.М.Бутлеров
  60s
 • Q2
  Авогадро санының мәні?
  6,02*10`23
  6,02*10`22
  3,01*10`23
  6,02*10`24
  60s
 • Q3
  Атом дегеніміз не ?
  заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі
  заттың құрамы
  жай және курделі химиялық қосылыстар
  заттың құрамы мен қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшегі
  60s
 • Q4
  Қышқылдар дегеніміз - ......
  сулы ерітіндіде диссоцияланғанда кезде анион ретінде тек сутек иондарын түзетін заттар
  сулы ерітіндіде диссоцияланғанда кезде анион ретінде тек қана гидроксид иондарын түзетін заттар
  сулы ерітіндіде диссоцияланғанда кезде катион ретінде тек сутек иондарын түзетін заттар
  сулы ерітіндіде оң зарядталған металл катионын және теріс зарядталған қышқыл қалдығы анионын бөле диссоциацияланатын заттар
  120s
 • Q5
  ............... дегеніміз – атомдық массаларының өсу реті бойынша орналасқан элементтер қатары:
  қосымша топша
  период
  топ
  қатар
  60s
 • Q6
  Өзара әрекеттесетін оксидтер жұбы:
  SO3 және NО
  СО2 және СаО
  СаО және СuО
  ВаО және NО
  60s
 • Q7
  Сода, шыны , сабын жасауда қолданылатын тұзды белгілеңіз:
  Натрий сульфаты
  Калий карбонаты
  Калий сульфаты
  Натрий карбонаты
  60s
 • Q8
  Қай қатарда тек металдар орналасқан:
  Na,Fe,S
  S,Li,B
  Mg,C, Cr
  K,Na,Li
  60s
 • Q9
  Адам есінен танып қалғанда, қалпына келтіру үшін, қолданылатын зат атауын табыңыз:
  тұз қышқылы
  этанол
  күкірт қышқылы
  мүсәтір спирті
  60s
 • Q10
  0,2 моль алюминий оксидінің массасы:
  5,1 г
  20,4 г
  10,2 г
  22,4 л
  60s
 • Q11
  0,4 моль күкірт (IV) оксидінің массасы (г)
  24,4 г
  25,2 г
  24,6 г
  25,6 г
  60s
 • Q12
  Массасы 310 г натрий оксиді сумен әрекеттескенде түзілетін сілтінің массасы:
  800 г
  600 г
  450 г
  400 г
  60s
 • Q13
  Ерітіндегі сутегі катионын (Н+) бөле диссоциацияланатын электролиттер ...
  сілтілер
  тұздар
  қышқылдар
  оксидтер
  60s
 • Q14
  Мына ретпен : s, p, d- элементтер көрсетілген металлдар қатары:
  Ge, Са, Вa
  Pb, Ca, Na
  Na, Al, Cu
  A) K, Si, Cu
  60s
 • Q15
  Орта тұздар дегеніміз-
  сулы ерітіндіде диссоциацияланған кезде анион ретінде тек қана гидроксид иондарын бөліп шығаратын күрделі заттар
  сулы ерітіндіде диссоциацияланған кезде катион ретінде тек сутек иондарын түзетін күрделі заттар
  сулы ерітіндіде оң зарядталған металл катиондарын және теріс зарядталған қышқыл қалдықтарының аниондарын бөле диссоциацияланатын күрделі заттар
  сулы ерітіндіде оң зарядталған металл мен сутек катиондарын және теріс
  120s

Teachers give this quiz to your class