placeholder image to represent content

Subukin: Basahin ang tekstong nasa kahon at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Piliin ang titik ng wastong sagot.

Quiz by Genevive Morada

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Nang unang panahon ayon sa alamat ng pulong Mindanaw,ay wala ni kahit munting kapatagan. Pawang kabundukanang tinatahanan ng maraming taong doo’y namumuhaymaligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman.

  Ano ang sanhi sa maligayang pamumuhay ng mga tao sa pulo ngMindanaw?

  dahil sa malawak na katapagan ng pulo

  dahil sa kasaganahan ng kanilang likas yaman

  dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan doon

  dahil sa mga magagandang tanawin sa kanilang luga

  30s
 • Q2

  Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng pulong Mindanaway nagdulot ng lungkot sa maraming baya’t mga kaharian; Ano ang naging bunga ng lagim na sinapit ng pulong Mindanaw sa mgabayan at kaharian?

  naging malungkot ang mga bayan at mga kaharian sa pulo

  naging mayaman ang mga tao sa lugar

  naging mahirap ang pamumuhay ng mga tao roon

  naging masaya ang mga mamamayan

  30s
 • Q3

  “Prinsipe Sulayman, ako’y sumasamo na iyong iligtasang maraming taong nangangailangan ng tulong mo’t habag.” Ano ang naging sanhi ng paghingi ng tulong ni Haring Indarapatra kayPrinsipe Sulayman?

  Nasaksihan niya ang paghihirap ng mga tao.

  Nawalan siya ng pag-asa para sa mga tao sa pulo ng Mindanaw.

  Nalungkot siya sa mga taong nagugutom

  Naawa siya sa mga taong ginugulo ng mga halimaw.

  30s
 • Q4

  Siya ay lumundag at kanyang tinaga ang pakpak ng ibon,datapwa’t siya rin ang sinamang-palad na bagsakan niyon;sa bigat ng pakpak, ang katawan niya’y sa lupa bumaonkaya’t si Sulayman noon ay nalibing na walang kabaong. 

  Ano ang naging bunga ng pagbagsak ng tinagang pakpak ng Ibon kayPrinsipe Sulayman?

  Pumanaw si Sulayman dahil sa bigat ng pakpak.

  . Natakot si Sulayman at hindi na ipinagpatuloy ang kanyangmisyon.

  Natalo ni Sulayman ang malaking ibon

  Sumuko si Sulayman sa pakikipaglaban sa halimaw.

  30s
 • Q5

  Kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa lugaming bangkay,at laking himala! Ang kanyang kapatid ay dagling nabuhay,sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katuwaan,saka pinauwi itong si Sulayman sa sariling bayan. Ano ang naging sanhi ng muling pagkabuhay ni Prinsipe Sulayman?

  dahil sa ritwal na isinagawa ni Haring Indarapatra

   dahil sa pagdinig ni Bathala sa panalangin ng mga taoD. dahil sa gamot na ipinainom sa kanya ni Haring Indarapatra

  dahil sa gamot na ipinainom sa kanya ni Haring Indarapatra

  dahil sa mahiwagang tubig na ibinuhos sa kanya

  30s

Teachers give this quiz to your class