placeholder image to represent content

Subukin Natin

Quiz by Junivel Muñoz

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP9MKE-Ih-16

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo, samantalang mababa ang pagkonsumo kapag mataas ang presyo.  Anong salik na nakaaapekto sa pagkonsumo ito?

  Mga Inaasahan

  Pagbabago ng Presyo

  Kita

  Pagkakautang

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q2

  Sa salik na ito ng pagkonsumo ay inilalarawan ang impluwensiya sa tao ng mga anunsiyo sa radyo, telebisyon, pahayagan, internet, at iba pang social media.

  Demonstration effect

  Mga inaasahan

  Kita

  Presyo

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q3

  Ayon kay John Maynard Keynes, habang lumalaki ang kita ng tao ay lumalaki rin ang kaniyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo.  Habang ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo.  Anong salik ang inilalarawan dito?

  Presyo

  Demonstration effect

  Kita

  Mga Inaasahan

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q4

  Kapag maraming utang na dapat bayaran ang isang tao, maaaring maglaan siya ng bahagi ng kaniyang salapi upang ipambayad dito. Magdudulot ito ng pagbaba sa pagkonsumo, habang tataas naman ang kakayahan niyang kumonsumo kapag kakaunti na lang ang binabayaran niyang utang.

  Pagkakautang 

  Kita

  Mga Inaasahan

  Demonstration effect

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q5

  Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakaaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan.

  Kita 

  Demonstration effect

  Pagbabago ng presyo 

  Mga Inaasahan

  60s
  AP9MKE-Ih-16

Teachers give this quiz to your class