Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang tawag sa mga hanapbuhay na ang ginagamit ay ang kakayahang mental kaysa sa lakas ng katawan sa paggawa?

  blue-collar jobs

  white-collar jobs

  black-collar jobs

  yellow-collar jobs

  60s
  AP9-1-N1
 • Q2

  I-grupo ang mga sumusunod na mga larawan ayon sa Sistemang Pang-ekonomiya

  sorting://Command economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/f155bfad602bf433aba14297f05e25aae11bd584.PNG:Mixed economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/7de82d42b565ac21a2cf09a070ab190a447eb3cd.PNG:Traditional economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/829b4d59de98aabec4b1d04506f50809e5c76b0a.PNG:Market economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/b823683013069703a7ec0838de113c63cd77698d.PNG

  60s
  AP9-1-N1
 • Q3

  Sa Traditional Economy, ang mga nakatatanda ang siyang nangunguna sa takbo ng ekonomiya.

  Tama

  Mali

  30s
  AP9-1-N1
 • Q4

  Sino ang namamahala sa isang command economy?

  scrambled://pamahalaan

  60s
  AP9-1-N1
 • Q5

  Ihambing ang mga Sistema ng Ekonomiya sa ibaba sa wastong larawan na nasa kanan.

  linking://Traditional Economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/200b4083541add164a8abd64f875f940177ec5f4.PNG:Market Economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/07c1bf2ab98747bd65e1f7fdf69c2115dbecdabc.PNG:Command Economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/95675ec5569939ef95503f01aec4a9f25a2d4aae.PNG:Mixed Economy|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/58c559ae72302f19094ece0b3328587b2ce87287.PNG

  120s
  AP9-1-N1

Teachers give this quiz to your class