placeholder image to represent content

Subukin Q1-M17

Quiz by Ruth C. Paet

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F9PU-IId-49
F9WG-Ivd-60
F9PN-Ic-d-40

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ______________ ay isang uri ng pagpapahayag ng sanaysay na ang layunin ay magpatunay ng katotohann o magpatibay ng opinyon o ideya.

  scrambled://Debate

  45s
  F9PU-IId-49
 • Q2

  Suriin ang mga nakatalang pahayag. Ihanay sa grupo ng Tsek ang mga kaisipang nagpapahayag ng opinyon at ideya at Ekis ang hindi.

   

  sorting://Tsek| Marapat lamang na ang lahat ng nilalang sa lipunan ay makatanggap ng patay na karapatan., Sang-ayon ako na ang babae aymay taglay na kakayahan din katulad ng sa lalaki., Ang sanhi at dahilan sa pag-aasawa ng mga babaeng kabataan ay ang kanilang pinaniniwalaang tradisyon.,  Ayon sa datos maraming babaeng kabataan ang maagang nabubuntis.: Ekis| Ang makapili ng mapapangasawa ay isa sa mga karapatan ng babae at lalaki.

  45s
  F9PU-IId-49
 • Q3

  Ano ang dalawang panig ng debate?

  Tama at Mali

  Pwede at Ewan

  Oo at Hindi

  Sumasang-ayon at Di sumasang-ayon

  45s
  F9PU-IId-49
 • Q4

  Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paghahanda sa debate.

  jumble://Pangangalap ng mga datos, Pagbabalangkas, Pagpapatibay ng katwiran

  45s
  F9WG-Ivd-60
 • Q5

  Piliin sang angkop na kasagutan sa tanong .

  linking://Sino ang mga kababaihang nagnanais makalaya sa makalumang paniniwala?|Javanese: Ano ang kahulugan ng emansipasyon|Makalaya: Ano ang paraan ng pagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro?|Sanaysay: Anong uri ng komposisyon ang naghahatid ng mahahalagang kaisipan?|Pormal: Bakit sumulat ang isang Javanese?|Kumawa sa lumang tradisyon

  45s
  F9PN-Ic-d-40

Teachers give this quiz to your class