placeholder image to represent content

SUMMATIVE ASSESSMENT GRADE 8

Quiz by JOHN KYLE ADAMOS

Grade 8
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pangunahing kaisipan sa maikling talata sa ibaba.

         Maraming kabataan ang nahuhumaling sapaggamit ng internet. Iba’t ibang dahilan kung bakit sila na-eenganyo sapaggamit nito. Maaari kang makipagkaibigan gamit ang socialmedia. Maaari karing maglaro ng online games. Makapagpapahayag ka rin ng damdamin at saloobin gamit ang iba’t ibang site.  

  Maaari ka ring maglaro ng online games

  Makapagpapahayag ka rin ng damdamin at saloobin gamit ang iba’t ibang site.

  Maraming kabataan ang nahuhumaling sa paggamit ng internet

  Maaari kang makipagkaibigan gamit ang social media.

  60s
 • Q2

  Basahin at unawain ang maikling talata at piliin angtitik ng pantulong na kaisipan.

             Pagpasok pa lamang ng taon, nariyanang hindi inaasahang pagputok ng  Bulkang Taal. Nang unti-unti na itong malampasan ng bansa, nagkaroonnaman ng pandemya. Higit sa mga pangyayaring iyon, umusbong ang pagtutulungan,pagbabayanihan at pagiging bukas-palad nating mga Pilipino. Punong-puno man ng mga pagsubok ang taong 2020, babangon tayo. 

  Pagpasok pa lamang ng taon, nariyan ang hindi inaasahang pagputok ng Bulkang Taal.

  Unti-unti na itong malampasan ng bansa.

  Punong-puno man ng mga pagsubok ang taong 2020, babangon tayo. 

  Higit sa mga pangyayaring iyon, umusbong ang pagtutulungan

  60s
 • Q3

  Ano ang makabuluhang  tanong  ang maaaring iugnay  sa bahagi ng  palitan ng katuwiran.

  Kung ang talino'y ginamit sa mabuting paraan

  Walang pagsalang ito'y dapat nating hangaan

  Ngunit kung ginamit ito sa kapwa ay panlalamang

  Bagkus ay dapat pang ito ay pintasan.

  Sa anong paraan dapat gamitin ang talino ng tao?

  Kahanga-hanga ba ang taong matalino?

  Dapat bang manlamang sa kapwa?

  Katalinuhan ba ang panlalamang sa kapwa?

  60s
 • Q4

  Sino ang mahahalagang tauhan sa maikling talata ?

  Kung sa tugatog ng tagumpay ay marunong ang kailangan Datapuwat kakailanganin din ang puhunan ngmayaman.Yaman ang magpapakilos sa matalinong tauhan.Ngunit matalinong tauhandin, magpapatakbo ng negosyo ng mayaman.

  Matalino 

  Marunong 

  Matagumpay

  Matalino at mayaman

  60s
 • Q5

  Ano  ang opinyon  tungkol sa paksa ng balagtasan?

  UNANGMAMBABALAGTAS: Tila yata hindi mo naiintindihan, Ang may pera ang siyang laging pinapanigan, Lahat ng kanyang sabihin pinaniniwalaan, At pagdating sa kaibigan ay hindi siya nawawalan.

               

  IKALAWANGMAMBABALAGTAS: Ang lahat ng iyong sinabi puro materyal lamang, Ang kaibigang iyong binanggit nais sayo’y pera lamang,

  pamilya ang dapat kaibigan

  materyal na bagay ang kapangyarihan ng tao

  kayamanan ang mahalaga sa pagkakaibigan

  Matalino ang mayayaman

  60s
 • Q6

  Piliin ang katuwiran sa maikling balagtasan na mababasa sa ibaba.

  UNANG MAMBABALAGTAS: Filipino ay wikang panlahat, Ang ilaw at lakas ng tuwid na landa,s Sa pagkakaisa naipahahayag.  Mabisang kalasag tungo sa pag-unlad.

   

  IKALAWANG MAMBABALAGTAS: Paano mo ililiwat, di malirip, di maisip. Ang bagong alpabeto hindi mo ba napapansin Ang dating A B K D ngayon ay A B C D na May computer,may internet at Facebook.

  Wikang Filipino ay kayamanan at gamit ang internet lalo pa natin itong paunlarin.

  Pag aralan at gamitin ang wikang ating kinagisnan

  Internet ang mabisang gamit sa pag-aaral

  Sa computer matutunan ang ating wikang Filipino

  60s
 • Q7

  Ano ang pasalungat na argumento sa pagbuo ng batas para sa Same Sex Marriage

  hindi nararapat na ikasal ang parehong kasarian dahil itoy labag sa batas ng Diyos at batas ng tao.

  Ipaglaban ang pag-ibig at patunayan sa pamamagitan ng pag iisang dibdib

  ang pag ibig ay bulag at may karapatan ang lahat na umibig at ikasal

  Maaring silang ikasal kung walang masasaktan nakapwa nila tao

  60s
 • Q8

  Tukuyin ang pag-sang ayon na pahayag sa Argumento ng Pagbabalik ngFace-to-face Class.

  talagang marami ang nasasabik sa pagbabalik ng face to face class dahil mas natututo ang mga bata sa pagtuturo ng mga guro

  Malalagay sa panganib ang buhay ng mga mag-aaral dahil sa Covid-19

  makakapag-aral ang mga estudyante  sa pamamagitan ng tv, radio at internet

  mahirap makipag sapalaran sa face to face class hanggat my covid-19 pa

   

  60s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na argumento ang naghuhudyat ng pagsang-ayon?

  Hindi ako sang-ayon na lagi na lamang ako ang pinaghuhugas ng pinggan sa bahay. 

  Sapanahon ng pandemyang tulad ng nararanasan natin sa kasalukuyan, sang ayon ako na maging tagahugas ng pinggan sa aming bahay dahil makatutulong ito upang mabawasan ang pagod ng aking mga magulang mula sapag hahanapbuhay.

  Ayaw kong ako ang laging tagahugas ng pinggan sa aming bahay.

  Hindi tamang ako ang tagahugas ng pinggan sa amin dahil marami naman kaming magkakapatid na maaaring gumawa nito.

  60s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na argumento ang naghuhudyat ng pagsalungat?

  Tama ka, hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang isang tulad ko na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  Lubos akong naniniwala na ang tulad nating nasa Ikawalong Baitang pa lamang ay hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan.

  Hinding-hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang isang tulad ko na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  Sang-ayon ako sa sinabi mo na  hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang tulad natin na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  60s
 • Q11

  Piliin ang letra ng may pinakawastong solusyon sa suliraning “Walakang perang  pambili ng kailangan

       mo para sa proyekto sa Filipino na ipinagagawa ng iyong guro.”

  Hindi na lamang ako magpapasa ng proyekto sa aking guro.  

   

  Manghihiram ka sa iyong kamag-aral ng pera na pambili ng proyekto. 

  Kakausapin mo ang iyong guro at ipagtatapat mo ang katotohanang wala kang perang pambiling proyekto.

  Huwag ka munang pumasok sa paaralan hanggang hinahanap ng guro ang iyong proyekto. 

  60s
 • Q12

  Nawalan ka ng gana at siglang mag-aral dahil sa nangyaring epidemya.   Alin ang pinakawastong solusyon sa suliraning nabanggit? 

  Isipin mo kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, ano kaya ang magiging buhay mo kung di ka nakapag-aral?

  Gagawing inspirasyon ang pagsusumikap ng mga magulang na maitaguyod ang pagkakaroon ng edukasyon upang maiahon ang naghihikahos na pamumuhay.  

   

  Umasa ka na lamang sa mga magulang mo ng iyong kapalaran at kinabukasan. 

  Sabihin mo ito sa iyong mga kamag-aral at yayain mo silang makiisa sa iyo para marami kayong  di magpapa-enrol sa paaralan.

  60s
 • Q13

  Basahin ang tulang halaw sa“Kristal na Tubig” ni Florante at  Laura, pagkaraan ay sagutin ang tanong.

  “Bali-bali man ang Pakpak”

  Ibayong sigla ang sumapuso May masisigla, may nalulumbay Nang mamalas ko ang tala Hindi inalintana ang hirap Ang maaliwalas na mukha Sa pagtuntong sa mga sanga Nagniningning, nakangiti Na parang nanghihikayat Inakyat ang ilang bundok Na siya’y pilitin kong abutin. Pinipilit tingnan ang tuktok Tinatanong kung mararating ito Hindi ko namalayan Hanggang sa naramdaman ko Tinawid ko ang dagat Humanga sa lawak Unti-unting nawawala ang lakas. Lipos ng pagtatanong Nanlupaypay ang bagwis Kung saan dadalhin Bali-bali ang pakpak Ng hangin ang mga bagwis. Ngunit himalang patuloy Sa paglipad hanggang Nagpalipat-lipat sa mga puno Sa nakaahon sa bungang-tulog.

   

  Ibigay ang denotasyon at konotasyon ng salitang ‘tala’ mula sa binasa.

  Denotasyon: listahan; Konotasyon: kawalan ng pag-asa

  Denotasyon: listahan; Konotasyon: pag-asa   

  Denotasyon: bituin; Konotasyon: pag-asa

   

  Denotasyon: bituin; Konotasyon: ilista

  60s
 • Q14

  Para sa Aytem13-14  Basahin ang tulang halaw sa “Kristal na Tubig” ni Florante at  Laura, pagkaraan ay sagutin ang tanong.

  “Bali-bali man ang Pakpak”

  Ibayong sigla ang sumapuso May masisigla, may nalulumbay Nang mamalas ko ang tala Hindi inalintana ang hirap Ang maaliwalas na mukha Sa pagtuntong sa mga sanga Nagniningning, nakangiti Na parang nanghihikayat Inakyat ang ilang bundok Na siya’y pilitin kong abutin. Pinipilit tingnan ang tuktok Tinatanong kung mararating ito Hindi ko namalayan Hanggang sa naramdaman ko Tinawid ko ang dagat Humanga sa lawak Unti-unting nawawala ang lakas. Lipos ng pagtatanong Nanlupaypay ang bagwis Kung saan dadalhin Bali-bali ang pakpak Ng hangin ang mga bagwis. Ngunit himalang patuloy Sa paglipad hanggang Nagpalipat-lipat sa mga puno Sa nakaahon sa bungang-tulog.

  Ano ang denotasyon at konotasyon ng pahayag na “Tinawid ko ang dagat.”

   

  Denotasyon:  naglakbay sa tabing dagat  

  Konotasyon:  hinarap ang suliranin o problema sa buhay

  Denotasyon:   naglakbay sakaragatan patungo sa ibang lugar;  

  Konotasyon:  hinarap ang mga alon 

  Denotasyon:  naglakbay sa karagatan patungo sa ibang lugar;               

  Konotasyon:  hinarap ang suliranin o problema sa buhay

  Denotasyon: naglakbay sa sakay ng eroplano  

  Konotasyon:  nakamit ang tagumpay

  60s
 • Q15

  Ano ang papel ng Sarsuwela sa mga Pilipino?

  AngSarsuwela ay isang akdang pampanitikan na isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasalita at pag-awit     

  AngSarsuwela ay isang mabisang kasangkapan upang magbigay ng kaalaman o kabatiran sa mga tao tungkol sa iba’t ibang kultura, karanasan,tradisyon at paniniwala. 

  AngSarsuwela ay ginagamitan ng mga pinaghalong awiting opera, koro, at popular naawitin, at sinasabayan ng pagsasayaw.

  AngSarsuwela ay may paksang patungkol sa kabayanihan.  

  60s

Teachers give this quiz to your class