Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ginagamit ito sa pagsukat ng iba’t ibang bahagi ng katawan. 

  Medida 

  Meter stick 

  Protractor 

  Ruler

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q2

  Ginagamit ito upang tumuwid sa paggawa ng padron

  Ruler

  Medida

  Meter stick

  Protractpor

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q3

  Ginagamit ito upang makuha ang hugis ang lalagyan ng manggas ng damit

  Protractor

  French curve

  Meter stick

  French style

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q4

  Ito ang karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag magpuputol ng tela.

  Zigzag rule

  Triangle

  Ruler

  Meter stick

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q5

  Ang kasangkapan ito ay ginagamit sa pagkuha ng digri kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iginughuhit na mga linya.

  Protractor

  Meter stick

  French curve

  Medida

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q6

  Itoang ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay tulad ng lapad ng lamesa o ng tela

  Pull - push rule

  Iskwalang asero

  Zigzag rule

  Meter stick

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q7

  Ito ay yari sa metal at awtomatiko na may habang 25 pulgada hanggang 100 talamapakan.

  Zigzag rule

  Pull-push rule

  T-square

  Meter stick

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q8

  Ito ang karaniwang ginagamit ng mga inhenyero at arkitekto kapag nagdo-drowing ng mahahabang linya. Ginagamit ito na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin

  Iskwalang asero

  T-square

  Protractor

  Pull-push rule

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q9

  Ginagamit sa pagkuha ng kapal ng isang lamesa

  Meter stcik

  Iskwalang asero

  Ruler

  T-square

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q10

  Kasangkapang panukat na yari sa kahoy na may habang 6 na piye at panukat ng mahahabang kahoy.

  Meter stick

  Zigzag rule

  Pull-push rule

  T-square

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q11

  Ang dalawang sistema ng panukat

  Roman at Italian

  English at Roman

  Japanese at Chinese

  Ingles at Metrik

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q12

  Alin ang hindi kabilang sa pangkat

  Talampakan

  Kilometro

  Pulgada

  Yarda

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q13

  Ang 60 pulgada ay katumbas ng isang ______

  2 yarda

  5 Piye

  Metro

  1 kilometro

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q14

  Ikaw ay guguhit ng linyang may sukat na  3 cm. Dudugtungan ito ng 25 milimeter, ano ang suklat ng linya na iyong iguguhit?

  45 mm.

  3 mm.

  5.5 ml.

  4.5 cm.

  30s
  EPP4IA-0a-1
 • Q15

  Ang ruler na kasangkapang pansukat ay may habang 1 piye o talampakan sa sistemang Ingles at may katumbas na ____ sa sistemang metrik

  30 m.

  30 cm

  30 ml.

  30 kl.

  30s
  EPP4IA-0a-1

Teachers give this quiz to your class