placeholder image to represent content

Summative Test # 1 in EPP (Module 1 & 2)

Quiz by Van Aldrich Rosal

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko?

  Pinapaganda ang kapasidad ng lupa sa paghawak ng tubig.

  Lahat ng nabanggit ay tama.

  Pinatataba nito ang halaman ng walang gastos.

  Pinabubuti nito ang hilatsa ng lupa.

  30s
 • Q2

  Ano ang abonong organiko?

  Mga pinaghalong mga ibat-ibang basura tulad ng plastic at tira tirang pagkain

  Pinaghalong mga nabubulok na bagay tulad ng tira-tirang pagkain, tuyong dahon, dumi ng hayop at balat ng gulay at prutas

  Mga pinaghalong lupa, buhangin at mga bato.

  Mga pinahalong ibat-ibang basura at nabubulok na bagay.

  30s
 • Q3

  Kung walang bakanteng lupa o espasyo sa bahay, ano ang maaaring gawin upang makagawa ng compost?

  Bumili ng lupa sa kapitbahay.

  Eresaykel ang mga sisidlan tulad ng basket, timba, gulong ng sasakyan.

  Maghanap ng malaking karton para gawing compost.

  Gamitin ang batyang ginamit ng iyong nanay sa paglalaba.

  30s
 • Q4

  Ang mga sumusunod na pahayag ay nagsasaad ng mga pakinabang ng fermented fruit juice maliban sa isa. Alin ito?

  Ito ay nagbibigay ng elementong potassium (K) para sa pagpapalaki ng bunga.

  Pinapaiksi ng fermented fruit juice ang buhay ng mga pananim.

  Ang lupa at mga tanim ay pinatataba ng fermented fruit juice.

  Ang fermented fruit juice ay nagbibigay ng karagdagang resistensiya sa tanim laban sa insekto.

  30s
 • Q5

  Upang maging pataba ang mga basura ito ay pinabubulok muna sa isang lalagyan tulad ng compost pit. Ano ang tawag sa paraang ito?

  Basket composting

  Double digging

  Intercropping

  Basket making

  30s
 • Q6

  Ano ang compost?

  proseso ng pagsasalit-salit ng mga pananim.

  pagtatanim nang higit sa isang pananim kasama ng iba pang pananim.

  pagpaparami ng ibat-ibang pananim para sa pamuksa ng mga pananim.

  uri ng pataba na nagmumula sa nabubulok na bagay tulad ng tira-tirang pagkain, dumi ng hayop, tuyong dahon at balat ng gulay at prutas.

  30s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagsasaad ng kahalagahan ng paggamit ng abonong organiko?

  Ang paggamit ng abonong organiko ay nakapagbibigay ng sapat na ani at nakatutulong sa pagpapalago ng mga pananim.

  Tigang ang lupang nilalagyan ng abonong organiko.

  Dumarami ang mga insekto sa halamanan kung nilalagyan ng abonong organiko ang lupa.

  Nakadagdag sa gawain ang paggawa ng abonong organiko.

  30s
 • Q8

  Ano ang basket composting?

  Paraan ng paggawa ng basket na yari sa yantok.

  Paraan ng paglalagay ng mga halaman sa basket.

  Wala sa nabanggit.

  Paraan ng pagpapabulok ng mga basura sa isang lalagyan na tulad din ng compost pit.

  30s
 • Q9

  Isa sa mga halimbawa ng abonong organiko ay tinatawag na fermented fruit juice. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang naglalarawan dito?

  Lahat nang nabanggit.

  Ito ay mula sa mga nabubulok na mga dahon, tirang pagkain at dumi ng mga hayop.

  Ito ay mula sa pinaghalong paminta, asin at isda.

  Ito ay mula sa pinaghalong muscovado sugar o kalamay at hinog na mga prutas na hindi maasim.

  30s
 • Q10

  Sa anong paraan nagiging pataba o abonong organiko ang mga basura tulad ng dahon balat ng gulay at prutas at mga tirang pagkain?

  Pagpapausok ng basura.

  Pagbubulok ng basura sa isang lalagyan.

  Paglilinis ng basura.

  Pagkakalat ng basura.

  30s
 • Q11

  Ano ang unang hakbang sa paggawa ng organikong abono gamit ang compost pit?

  Pagsama-samahin ang mga natuyong dahon, nabulok na gulay, prutas, pagkain, at iba pang nabubulok na bagay.

  Patungan ito ng mga dumi ng hayop.

  Gumawa ng hukay sa lugar na tuyo, patag, at malayo-layo sa bahay. Humukay ng may isang metro ang lalim.

  Ilatag ang mga nabubulok na bagay sa hukay hanggang umabot ng 30sm. ang taas.

  30s
 • Q12

  Anong pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko ang gumagamit ng mga pinagpatong-patong na gulong?

  compost pit

  basket composting

  green composting

  manuring

  30s
 • Q13

  Ano ang huling hakbang sa paggawa ng organikong abono gamit ang compost pit?

  Pagsama-samahin ang mga natuyong dahon, nabulok na gulay, prutas, pagkain, at iba pang nabubulok na bagay.

  Gumawa ng hukay sa lugar na tuyo, patag, at malayo-layo sa bahay. Humukay ng may isang metro ang lalim.

  Palipasin ang dalawang buwan o higit pa bago gamitin.

  Diligan ang ibabaw araw-araw. Kung tag-ulan, takpan ito ng yero.

  30s
 • Q14

  Anong pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko ang gumagamit ng hukay?

  manuring

  green composting

  compost pit

  basket composting

  30s
 • Q15

  Ano ang tamang sukat bawat patong ng mga pinagsama-samang sangkap sa paggawa ng compost ?

  40sm.

  10sm.

  20sm.

  30sm.

  30s

Teachers give this quiz to your class