placeholder image to represent content

Summative Test # 1 in Filipino 5 (Module 1 & 2)

Quiz by Van Aldrich Rosal

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Anong uri ng sakit sa kasalukuyan ang nakakahawa at mabilis na kumalat sa maraming bansa sa mundo na halos kumitil ng maraming buhay ng tao?

  Covid-19

  Kanser

  Pagtatae

  Dengue

  30s
 • Q2

  Anong ahensiya ng pamahalaan ang nanguna sa pagtulong para sa mga maysakit na Covid- 19?

  Kagawaran ng Kalusugan

  Kagawaran ng Turismo

  Kagawaran ng Edukasyon

  Kagawaran ng Enerhiya

  30s
 • Q3

  Saan bansa nagmula ang sakit na Covid-19?

  Japan

  China

  USA

  Italy

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI dapat gawin upang makaiwas sa coronavirus disease?

  Maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at face shield

  Lumabas ng bahay at makihalubilo ng malapitan sa maraming tao na walang suot na face mask .

  Iwasan ang matataong lugar

  Matulog ng sapat at kumain ng masusustansiyang pagkain upang mapanatiling malakas ang immune system.

  30s
 • Q5

  Bakit mainam ang pag-iingat sa sariling kalusugan?

  Upang higit na magkaroon ng kaalaman tungkol sa kaligtasan.

  Upang tayo ay maging ligtas.

  Upang maging handa sa anumang pagsubok.

  Upang mas lalong mapaigting ang pag-iingat sa sarili at sa pamilya

  30s
 • Q6

  Sinong lider ang nanguna para sa kaligtasan ng mga mamamayan?

  Pangulong J. Estrada

  Pangulong R. Duterte

  Pangulong B. Aquino Jr.

  Pangulong F. Ramos

  30s
 • Q7

  Ano ang ipinag-utos agad ni Pangulong Rodrigo R. Duterte sa buong Luzon kasunod ng Visayas at Mindanao upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng Covid-19 sa mga Pilipino?

  Ipahuli ang mga tinamaan ng Covid-19 virus

  Enhance Community Quarantine (ECQ)

  Modified General Community Quarantine (MGCQ)

  Peace and Order

  30s
 • Q8

  Sa kasagsagan ng ECQ o Enhance Community Quarantine, anong programa ang isinagawa ng pamahalaan sa mga taong apektado ng lockdown?

  Pagbigay ng permiso sa mga tao na mag-imbita sa malalaking handaan

  Pagbigay ng tulong pinansiyal o ayuda, pagkain atbp.

  Lahat ng nabanggit

  Pagpayag sa mga tao na lumabas at magliwaliw

  30s
 • Q9

  Bilang isang batang katulad mo, sa palagay mo ba , ang pagiging malinis sa katawan, pagkain ng masusustansiyang pagkain at pagsunod sa safety protocols ay ilan sa mga paraan upang maiwasan ang sakit na COVID-19?

  Hindi

  Hindi sigurado

  Oo

  Wala sa nabanggit

  30s
 • Q10

  Paano ka makakatulong sa pamahalaan bilang mag-aaral sa kabila ng dinaranas nating pandemya?

  Huwag magsuot ng face mask kung makikipag-usap sa iba.

  Manatili sa loob ng bahay at tumulong sa magulang.

  Manatili sa labas at maglaro.

  Mag-aral ng aralin at lumabas ng bahay para magsaliksik.

  30s
 • Q11

  Umaapaw sa kaligayahan ang aking puso sa iyong ibinalita.

  basal

  tahas

  pambalana

  pantangi

  30s
 • Q12

  Si Ginoong Reyes ay mabait at mapagbigay sa mga nangangailangan.

  tahas

  basal

  lansakan

  pantangi

  30s
 • Q13

  Binigyan ako ng aking anak ng isang dosenang rosas.

  tahas

  lansakan

  pambalana

  basal

  30s
 • Q14

  Ang aking mga kaibigan ay masayang naglalaro sa bakuran.

  lansakan

  tahas

  pambalana

  basal

  30s
 • Q15

  Bumili ako ng isang kahong tubig.

  tahas

  pantangi

  lansakan

  pambalana

  30s

Teachers give this quiz to your class