placeholder image to represent content

Summative Test #2

Quiz by Mariel Lacson

Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 5
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP5PLP- Ig-7

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pagtatato sa mga kalalakihan ay tanda ng kanilang katapangan at antas sa lipunan.

  boolean://True

  300s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ruma Bichara ang tawag sa mga mandirigmang Pilipino noon.

  boolean://False

  300s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ang mga namumuno sa barangay o  sulatanato ay dapat mayaman lamang ang kanilang katangian upang mapamunuan nila ang kanilang nasasakupan.

  boolean://False

  300s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ang mga nasa mataas na antas ay hindi na maaring bumababa pa nang antas sa lipunan.

  boolean://False

  300s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Datu ang namumuno sa isang barangay sa panahon ng mga sinaunang Filipino.

  boolean://True

  boolean://True

  300s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Alipin o Oripun ang pinakamababang antas sa lipunan noon.

  boolean://True

  300s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Si Karim ul-Makhdum ang kauna-unahang sultan ng Sulu.

  boolean://False

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q8

  Dahil sa insular na katangian ng ating bansa, natuto ang mga sinaunang mangingisda na Pilipino na linangin ang kanilang kakayahan upag maparami ang kanilang ani mula sa pamamalakaya.

  boolean://True

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q9

  Pakikipagkalakan ang pangunahing pinanggagalingan ng pagkain ng mga sinaunang Pilipino at naging dahilan ng pananatili nila sa isang lugar.

  boolean://False

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang pagbubungkal ng lupa ay isang paraan ng pagsasaka kung saan matapos mag-ani ay sinusunog ang mga pinagtabasan upang mapabilis ang paghahawan ng mga hindi kailangang pananim.

  boolean://False

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q11

  Tawag sa sasakyang pandagat ng ating mga ninuno sa paglalayag sa karagatan.

  balangay

  vinta

  bangka

  barko

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ang mga produktong porselana, bakal, seda at tingga ay impluwensya mula sa mga ________________?

  Hapones

  Tsino

  Indonesian

  Arabe

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q13

  Ito ang sistema ng pakikipagpalitan ng produkto ng sinaunang Filipino.

  arbor

  barter

  pamimili

  galyon

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ang pagsamba at riwal sa mga anito ng mga sinaunang Pilipino ay nagpapakita ng anong pagpapahalaga?

  Pagiging makatao

  Pagiging relihiyoso

  Paggalang sa mga kamag-anak na yumao na

  Mapagmahal sa kalikasan

  300s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ito ang relihiyong ipinalaganap ng mga Misyonerong Arabe.

  Katoliko

  Budismo

  Animismo

  Islam

  300s
  AP5PLP- Ig-7
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang pagbabatok ay mahalaga sa ating mga ninuno. Naipapakita nito ang pagpapahalaga sa katapangan at kagandahan. Bakit sinabing isang namamatay na sining ang pagbabatok?

  Kawalang interes ang mga Pilipino sa gawaing ito.

  Lahat ng nabanggit.

  Makabagong pamamaraan na ang ginagamit dito.

  Iilan na lamang ang orihinal na gumagawa nito.

  300s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Maraming ritwal ang dinadaanang proseso ng isang yumao na bago ito tuluyang mailagay sa isang sisidlang banga. Bakit sinasagawa ito ng sinaunang Pilipino?

  Naniniwala sila na ang pagtrato sa yumao ng maayos ay magdudulot ng mabuting pamumuhay ng kamag-anakan.

  Naniniwala sila na kung paano mo tinatrato ang yumao na ay gayon din ang gagwin sa iyo pagmamatay ka na.

  Wala sa nabanggit.

  Naniniwlaa sila na ang mga yumao ay maaring bumalik sa lupa.

  300s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ang mga sumusunod ay paraan at istilo ng mga sinaunang Pilipino upang sila ay magmukhang kaaya-aya sa iba. Maliban sa isa, alin dito?

  Nagdadamit na gawa sa telang hawig sa bulak at sutla.

  Nagsisingit ng ginto sa pagitan ng mga ngipin.

  Nagsusuot ng mga alahas na gawa sa ginto

  Naglalagay ng mga kolorete sa mukha.

  300s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Bakit mahalaga sa mga sinaunang Pilipino ang bangka?

  Sumisimbolo ng kultura at pagiging pamayanan nito

  Ginagamit nila ito sa pakikidigma

  Ginagamit sa pakikipagkalakalan

  Isa sa kanilang pangunahing gamit sa paghahanapbuhay

  300s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Alin sa mga sumusunod na kaisipan o pahayag ang tumutukoy bilang paglalahat sa ating aralin 5 at 6?

  Ang sinaunang Pilipino ay may sariling kultura at kaayusang panlipunan

  Marami sa mga gawain noon ay patuloy pa ring isinasagawa ngayon.

  Maituturing na pareho ang kaayusang panlipunan noon at ngayon

  Ang lipuannag Pilipino noon ay walang kaugnayan sa lipunan natin nagyon.

  300s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class