Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga mamimili ay bumibili ng mga produkto at serbisyo na naaayon sa kanilang kakayahan base sa iba’t ibang presyong naitakda. Ang kalagayang ito ay tinatawag na ______________.

  demand

  pamilihan

  supply

   produksyon

  120s
 • Q2

  Tuwing Pasko ang pamilya ni Jayzel ay marami ang naihahanda na pagkain para sa Noche Buena. Bumibili rin naman ang kanyang asawa ng bulaklak at tsokolate tuwing araw ng mga puso. Ano ang maaaring makaapekto sa demand batay sa nabanggit na pangyayari? 

  populasyon

  panahon

  kita 

  okasyon

  60s
 • Q3

  Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba’t-ibang presyo sa isang takdang panahon. Kung ikaw ay may baong ₱50 isang araw, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang maaaring magpakita ng iyong demand?

  Ang pagnanais mong bumili ng sorbetes na nagkakahalagang ₱15.

  Ang pagnanais mong kumain sa Mang Inasal na nagkakahalagang ₱120.

  Ang pagnanais mong sumama sa iyong mga kaibigan sa Time Zone na nangangailangan ng badyet na ₱200.

  Ang pagnanais mong magpaload ng ₱350 para makapag-internet.

  30s
 • Q4

  Ito ay nagaganap kapag mas marami ang quantity supplied o dami ng supply na naiprodyus kaysa sa quantity demanded o sa dami ng pangangailangan ng konsumer.

   Kakapusan

  Surplus

  Kakulangan

  Equilibrium

  60s
 • Q5

  Kapansin-pansin na tumataas ang demand sa bigas kapag may napapabalitang paparating na bagyo. Ito ay bunga ng pagiging handa ng mga mamamayan sa maaaring pagbaha at maaaring pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na araw. Sa ganitong sitwasyon, alis sa mga sumusunod na salik ang nakaaapekto sa demand ng mga mamamayan?

  Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap

  Okasyon

   Dami ng mamimili

  Panlasa

  60s
 • Q6

  Nagsimula si Althea bilang isang clerk sa isang pabrika. Subalit, dala ng kanyang kasipagan, na-promote siya bilang manager sa lamang ng isang taon. Alin sa mga sumusunod ang mangyayari sa demand ni Althea para sa damit?

  Bababa, dahil marami ang magreregalo sa kanya nito.

  Tataas, dahil kailangan niyang magmukhang mas may pera kaysa sa mga tauhan niya.

  Tataas, dahil tataas na ang kanyang sweldo.

  60s
 • Q7

  Si Aling Lita ay may-ari ng isang bakery sa kanilang lugar. Nagkaroon ng 3% pagtaas sa presyo ng harina ngunit hindi pa rin nagbago ang demand niya para dito. Aling uri ng elastisidad ng demand ang ipinapakita sa sitwasyong ito? 

  Unit elastic demand

  Inelastic demand

  Perfectly elastic demand

  Perfectly inelastic demand

  60s
 • Q8

  Kapansin-pansin ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Hindi magawang umangal ng mga konsyumer dahil walang direktang maipalit sa serbisyong ito. Sa ganitong sitwasyon, tatanggapin na lamang ng mga konsyumer ang anumang pagtaas sa bill ng kanilang kuryente. Kung iuugnay natin ang halimbawang ito sa elastisidad ng demand, anong uri ito ng elastisidad?

  Unit Elastic

  Inelastic

  Perfectly Elastic

  Elastic

  60s
 • Q9

  Kamakailan ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa bigas sa pamilihan. Nag-iisang tindahan sa loob ng isang subdibisyon na malayo sa palengke ang tindahan ni Mang Florendo. Isa sa pangunahing pangangailangan ng mga mamimili ang bigas kaya bibilhin pa rin ito kahit mataas ang halaga. Sa ganitong sitwasyon, ano ang maaaring gawin ni Mang Florendo gayong siya lamang ang may tinda ng bigas sa kanilang lugar?

  Itataas ang suplay para mas kaunti ang makabibili.

  Hindi babaguhin ang suplay para bumaba ang presyo.

  Itataas ang suplay para higit na tumaas ang kanyang kita.

  Ibababa ang suplay para mas marami ang makabibili.

  60s
 • Q10

  Sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ay kinuhang endorser ng Nescafe dahil sa kanilang kasikatan. Alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari sa mga produktong kanilang inendorso?

  Tataas ang presyo upang mabawi ng negosyante ang mataas na talent fee.

  Bababa ang presyo dahil magkakaroon ng kompetisyon sa ibang artista na nag-eendorso ng produkto.

  Bababa ang presyo upang mas lalo pang tangkilikin ng maraming mamamayan.

  Tataas ang presyo dahil sa marami silang mga tagahanga na tumatangkilik sa kanilang mga produkto.

  60s
 • Q11

  Hindi lingid sa kaalaman nga mga mamimili na ayaw magbenta ng produkto ang mga negosyante sa mababang halaga. Ito ay nagiging bunga ng hoarding upang hintayin ang pagtaas ng presyo nito bago nila ilabas sa pamilihan. Alin sa mga sumusunod na salik ng supply ang tinutukoy sa nabanggit na sitwasyon?

  Ekspektasyon ng presyo

  Pagbabago sa bilang ng nagtitinda.

  Pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto.

  Pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon.

  60s
 • Q12

  Sa Price Inelastic ng Supply, kinakailangan ng mga supplier ng mahabang panahon upang makapagdagdag ng supply sa isang produkto or serbisyo. Alin sa mga sumusunod na halimbawang produkto o serbisyo ang kinokonsumo ng mga konsyumer ang naaangkop dito?

  Pagmamanupaktura ng tela

  Pagpoprodyus ng pagkain

  Pagpapatayo ng resort

  Pagbuo ng computer

  60s
 • Q13

  Masasabing Price Elastic ang supply kung malaki ang naging bahagdan ng pagbabagong quantity supplied kaysa sa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Mas mabilis para sa mga prodyuser na magbago ng quantity supplied sa maikling panahon. Sa paanong paraan nakikinabang dito ang mga mamimili?

  Ayaw magprodyus ng mga prodyuser kaya’t walang supply ng produkto

  Marami ang nagagawang produkto ng mga prodyuser na nagiging dahilan ng maraming pagpipilian para sa mga mamimili.

  Walang pagpipiliang produkto ang mga konsyumer

  Walang pagbabago sa dami ng produktong mabibili ng mga konsyumer.

  60s
 • Q14

  Inelastic ang supply ng BMW. Ano ang ipinahihiwatig nito?

  Ang elasticity coefficient ng supply ng BMW ay equal sa 0.

  Gaano man tumaas ang presyo ng BMW, 100 units lamang ang magagawa ng pabrika.

  Kapag tumaas ang presyo ng BMW ng 1%, tataas din ang quantity supplied ng higit sa 1%.

  Kapag tumaas ang presyo ng BMW ng 1%, tataas din ang quantity supplied ng kulang sa 1%.

  60s
 • Q15

  Pinaghandaan na ng husto ni Daisy ang nalalapit na Pasko kaya’t dinamihan na niya ang pagbili ng harina at asukal na gagamitin niya sa kanyang negosyong cake in can. Nang dahil dito tumaas ng mahigit sa 1% ang kanyang maisusupply sa nalalapit na pasko kahit may pagtaas ng presyo sa harina at asukal. Anong uri ng elastisidad ng supply ang tinutukoy sa ganitong sitwasyon?

  Elastic

  Unitary

  Inelastic

  Perfectly Inelastic

  120s

Teachers give this quiz to your class