placeholder image to represent content

Summative Test in AP Second Quarter

Quiz by MARCOS BOSI

Grade 10
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  1. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakatumpak na kahulugan ng Globalisasyon?

  Mabilis na paggalaw ng mga tao tungo sa pagbabagong pulitikal at ekonomikal ng mga bansang mahihirap at mas komplikadong pagkakaroon ng foreign direct investment.

  Ang pagpapalaganap ng teknolohiya at ideya sa pamamagitan ng pandaigdigang transportasyon at komunikasyon, daan upang humina ang sektor ng agrikultura ngunit pinasigla ang industriya at paglilingkod.

  Pagbabago sa ekonomiya at politika na may malaking direktang epekto sa sistema ng pamumuhay ng mga mamamayan sa buong mundo.

  Isang mahabang proseso ng pagsulong bilang nangungunang kaisipang pang-ekonomiya sa pamamamagitan ng pagrereistruktura o muling pag-aayos ng pandaigdigang ekonomiya.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Isa sa hamon ng globalisasyon sa bansa ay ang pagbabago ng workplace ng mga manggagawa na kung saan binago rin nito ang sistema ng pagpili sa mga manggagawa. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapatunay ng pagbabagong ito?

  Humigpit ang proseso sa pagpasok ng mga dayuhang kompanya, produkto at serbisyo sa bansa kaya’t kinakailangan ng mga world class workers.

  Tumaas ang kalidad ng mga lokal na produkto sa pandaigdigang pamilihan kaya’t kinakailangang mag-angkat ng mga eksperto sa ibang bansa para sanayin ang mga lokal na manggagawa.

  Naging malaya ang pagpasok ng mga dayuhang kompanya sa bansa dahil sa mababang pasahod at pangongontrata lamang sa mga lokal na manggagawa.

  Humihirap ang kalagayan ng mga dayuhang kompanya sa pagpasok sa bansa kaya’t kinakailangang pababain ang sweldo ng mga lokal na manggagawa.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ang mga ekonomista ay nagbigay ng kaniya-kaniyang konsepto at perspektibo ukol sa Globalisasyon. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-angkop na naglalarawan sa nabanggit na isyung panlipunan

  Paglawak ng integrasyon ng mga ekonomiya, kultura, pulitika at siyensiya sa daigdig.

  Pagkakaroon ng malayang kalakalan upang magkaroon ng kompetisyon.

  Malayang pagpasok ng mga imported na produkto sa pandaigdigang pamilihan.

  Paglawak ng ugnayan sa pagitan ng mahihirap at mayayamang bansa.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Dahil sa Globalisyon nagkaroon ng malayang kalakalan na kung saan tinanggal ng mga bansa ang taripa, kota, mga krayterya para sa mga inaangkat na produkto at iba pang hadlang. Alin sa mga sumusunod ang kabutihang dulot ng sistemang ito?

  Tataas ang kita ng mga lokal na prodyuser

  Nakokontrol ang pagtaas ng presyo ng bilihin

  Mas maraming produkto ang mapagpipilian ng mga mamimili

  Magkakaroon ng maraming pamilihang pandaigdig na magbubukas sa isang kompetisyon.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Naging isang malaking pamilihan ng mga mayayamang bansa ang mahihirap na bansa dahil sa malayang pagpasok ng mga imported na produkto. Ang kalagayang ito ang unti-unting pumapatay sa maliliit na negosyo sa Pilipinas. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang small scale industry, paano ka makikipagkompetensya sa mga dayuhang mangangalakal?

  Humingi ng subsidiya sa gobyerno para lumaki ang puhunan.

  Bubuo ng isang samahan ng maliliit na negosyo sa Pilipinas at hilingin sa gobyerno na ipatupad ang Guarded Globalization

  Gumawa ng mura ngunit de-kalidad na produkto at serbisyo.

  Lumahok sa mga protesta para huwag papasukin ang mga imported na produkto sa bansa.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ano ang pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan?

  Migrasyon

  Ekonomiya

  Pandemya (Covid-19)

  Paggawa

  60s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang Globalisasyon?

  Dahil sa Globalisasyon nagkakaroon ng mabilis na palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon ang mga bansa.

  Dahil sa globalisasyon mabilis na tumutugon ang mga bansa sa mga banta na magdudulot ng kapinsalaan.

  Makikita sa Globalisasyon ang paghiwa-hiwalay ng mga bansa sa daigdig.

  Makikita sa globalisasyon ang mabilis na ugnayan ng mga bansa.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Maaaring suriin ang globalisasyon sa iba’t ibang anyo nito maliban sa isa, ano ito?

  Sikolohikal

  Ekonomikal

  Teknolohikal

  Sosyo-kultural

  60s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang kumakatawan sa pahayag na binago ng Globalisasyon ang workplace ng mga manggagawang Pilipino?

  Paghuhulog, pagbabayad at pagwiwithdraw gamit ang mga Automatic Teller Machine

  Pagdagsa ng mga business process outsourcing (BPO) sa bansa

  Pagdagsa ng mga produktong dayuhan sa Pilipinas

  Pag-angat ng kalikad ng manggagawang Pilipino

  60s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Bakit maituturing na panlipunang isyu ang Globalisasyon?

  Tuwiran nitong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga “perennial” na institusyon na matagal ng naitatag.

  Nagdudulot ng masamang epekto sa kalagayang panlipunan, ekonomikal at pulitikal na aspekto.

  Naaapektuhan nito ang mga maliliit na industriya at mas higit na pinauunlad ang mga malalaking industriya.

  Patuloy na pagbabago sa kalakarang pamumuhay ng mga mamamayan.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba’t ibang direksyon.

  Migrasyon

  Globalisasyon

  Produksiyon

  Implasyon

  60s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Terminong ginagamit sa mga taong aktibong nakikilahok sa usaping panlipunan, politikal, ekonomikal o sosyokultural gamit ang internet bilang midyum ng pagpapahayag.

  Citizen

  Prosumer

  Netizen

  Mitigation

  60s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Paglipat ng gawain ng isang kumpanya tungo sa ibang kompanya na ang pangunahing dahilan ay mapagaan ang gawain upang mapagtuunan ng pansin ang higit na magpapalaki ng kanilang kita.

  Migrasyon

  Outsourcing

  Transition

  Globalisasyon

  60s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ito ang tawag sa taong kumokunsumo ng isang produkto o serbisyo maging ito man ay bagay o ideya habang nagpo-produce ng bagong ideya

  Migrante

  Vlogger

  Ecologist

   Prosumer

  60s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Tulong ng pamahalaan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng lipunan sa anyong pinansyal at serbisyo.

  Subsidiya

  Buwis

  Diskwento

  60s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Matatandang institusyong nananatili pa rin sa kasalukuyan tulad ng pamilya, simbahan, pamahalaan at paaralan dahil sa mahahalagang gampanin sa lipunan.

  Schools

  Perennial institutions

  Banks

  Churches

  60s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Ito ay paraan ng mga mamumuhunan na palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod at paglilimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa

  Collective Bargaining and Salaries

  Mura at Flexible Labor

  Cost Budget and allowances

  Manual Labor and Workers

  60s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Isang kasunduan ng ma bansa sa Europa na naglalayong iakma ang kurikulum ng bawat bansa upang ang nakapagtapos ng kurso sa bansa ay madaling matatanggap sa mga bansang nakalagda rito kung siya man ay nagnanais na lumipat dito.

  Sydney Accord

  Washington Accord

  Bologna Accord

  Dublin Accord

  60s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Aklat na naglalaman ng mga impormasyon ukol sa pagbagsak ng mga mahihirap na bansa at ang mga maaaring gawing hakbang upang mabigyan ito ng solusyon. Ito ay isinulat noong taong 2007 ng isang ekonomista na si Paul Collier.

  Billionaire

  Bottom Billion

  Bottom up

  Paul Collier

  60s
  Edit
  Delete
 • Q20

   Maraming naidulot ang globalisasyon sa paggawa, ang mga mga sumusunod ay patunay nito, piliin ang mga magkakasunod:                     1. Dahil sa mura at mababa ang labor o pasahod sa mga manggagawa kaya’t madali lang sa mga namumuhunan na mag-presyo ng mura o mababa laban sa mga dayuhang produkto o mahal na serbisyo at pareho ang kalidad sa mga produktong lokal;                                                    2. Demand ng bansa para sa iba’t-ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa na globally standard;                                                                                     3. Binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksiyon tulad ng pagpasok ng iba’t ibang gadget, computer/IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa;                                                                                                                                    4. Mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigidigan pamilihan:

  1, 2, 3, 4

  3, 4, 1, 2

  2, 4, 3, 1

  4, 3, 2, 1

  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class