Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  1. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakatumpak na kahulugan ng Globalisasyon?

  Mabilis na paggalaw ng mga tao tungo sa pagbabagong pulitikal at ekonomikal ng mga bansang mahihirap at mas komplikadong pagkakaroon ng foreign direct investment.

  Ang pagpapalaganap ng teknolohiya at ideya sa pamamagitan ng pandaigdigang transportasyon at komunikasyon, daan upang humina ang sektor ng agrikultura ngunit pinasigla ang industriya at paglilingkod.

  Pagbabago sa ekonomiya at politika na may malaking direktang epekto sa sistema ng pamumuhay ng mga mamamayan sa buong mundo.

  Isang mahabang proseso ng pagsulong bilang nangungunang kaisipang pang-ekonomiya sa pamamamagitan ng pagrereistruktura o muling pag-aayos ng pandaigdigang ekonomiya.

  60s
 • Q2

  2. Isa sa hamon ng globalisasyon sa bansa ay ang pagbabago ng workplace ng mga manggagawa na kung saan binago rin nito ang sistema ng pagpili sa mga manggagawa. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapatunay ng pagbabagong ito?

  Humigpit ang proseso sa pagpasok ng mga dayuhang kompanya, produkto at serbisyo sa bansa kaya’t kinakailangan ng mga world class workers.

  Tumaas ang kalidad ng mga lokal na produkto sa pandaigdigang pamilihan kaya’t kinakailangang mag-angkat ng mga eksperto sa ibang bansa para sanayin ang mga lokal na manggagawa.

  Naging malaya ang pagpasok ng mga dayuhang kompanya sa bansa dahil sa mababang pasahod at pangongontrata lamang sa mga lokal na manggagawa.

  Humihirap ang kalagayan ng mga dayuhang kompanya sa pagpasok sa bansa kaya’t kinakailangang pababain ang sweldo ng mga lokal na manggagawa.

  60s
 • Q3

  Ang mga ekonomista ay nagbigay ng kaniya-kaniyang konsepto at perspektibo ukol sa Globalisasyon. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-angkop na naglalarawan sa nabanggit na isyung panlipunan

  Paglawak ng integrasyon ng mga ekonomiya, kultura, pulitika at siyensiya sa daigdig.

  Pagkakaroon ng malayang kalakalan upang magkaroon ng kompetisyon.

  Malayang pagpasok ng mga imported na produkto sa pandaigdigang pamilihan.

  Paglawak ng ugnayan sa pagitan ng mahihirap at mayayamang bansa.

  60s
 • Q4

  Dahil sa Globalisyon nagkaroon ng malayang kalakalan na kung saan tinanggal ng mga bansa ang taripa, kota, mga krayterya para sa mga inaangkat na produkto at iba pang hadlang. Alin sa mga sumusunod ang kabutihang dulot ng sistemang ito?

  Tataas ang kita ng mga lokal na prodyuser

  Nakokontrol ang pagtaas ng presyo ng bilihin

  Mas maraming produkto ang mapagpipilian ng mga mamimili

  Magkakaroon ng maraming pamilihang pandaigdig na magbubukas sa isang kompetisyon.

  60s
 • Q5

  Naging isang malaking pamilihan ng mga mayayamang bansa ang mahihirap na bansa dahil sa malayang pagpasok ng mga imported na produkto. Ang kalagayang ito ang unti-unting pumapatay sa maliliit na negosyo sa Pilipinas. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang small scale industry, paano ka makikipagkompetensya sa mga dayuhang mangangalakal?

  Humingi ng subsidiya sa gobyerno para lumaki ang puhunan.

  Bubuo ng isang samahan ng maliliit na negosyo sa Pilipinas at hilingin sa gobyerno na ipatupad ang Guarded Globalization

  Gumawa ng mura ngunit de-kalidad na produkto at serbisyo.

  Lumahok sa mga protesta para huwag papasukin ang mga imported na produkto sa bansa.

  60s
 • Q6

  Ano ang pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan?

  Migrasyon

  Ekonomiya

  Pandemya (Covid-19)

  Paggawa

  60s
 • Q7

  Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang Globalisasyon?

  Dahil sa Globalisasyon nagkakaroon ng mabilis na palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon ang mga bansa.

  Dahil sa globalisasyon mabilis na tumutugon ang mga bansa sa mga banta na magdudulot ng kapinsalaan.

  Makikita sa Globalisasyon ang paghiwa-hiwalay ng mga bansa sa daigdig.

  Makikita sa globalisasyon ang mabilis na ugnayan ng mga bansa.

  60s
 • Q8

  Maaaring suriin ang globalisasyon sa iba’t ibang anyo nito maliban sa isa, ano ito?

  Sikolohikal

  Ekonomikal

  Teknolohikal

  Sosyo-kultural

  60s
 • Q9

  Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang kumakatawan sa pahayag na binago ng Globalisasyon ang workplace ng mga manggagawang Pilipino?

  Paghuhulog, pagbabayad at pagwiwithdraw gamit ang mga Automatic Teller Machine

  Pagdagsa ng mga business process outsourcing (BPO) sa bansa

  Pagdagsa ng mga produktong dayuhan sa Pilipinas

  Pag-angat ng kalikad ng manggagawang Pilipino

  60s
 • Q10

  Bakit maituturing na panlipunang isyu ang Globalisasyon?

  Tuwiran nitong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga “perennial” na institusyon na matagal ng naitatag.

  Nagdudulot ng masamang epekto sa kalagayang panlipunan, ekonomikal at pulitikal na aspekto.

  Naaapektuhan nito ang mga maliliit na industriya at mas higit na pinauunlad ang mga malalaking industriya.

  Patuloy na pagbabago sa kalakarang pamumuhay ng mga mamamayan.

  60s
 • Q11

  Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba’t ibang direksyon.

  Migrasyon

  Globalisasyon

  Produksiyon

  Implasyon

  60s
 • Q12

  Terminong ginagamit sa mga taong aktibong nakikilahok sa usaping panlipunan, politikal, ekonomikal o sosyokultural gamit ang internet bilang midyum ng pagpapahayag.

  Citizen

  Prosumer

  Netizen

  Mitigation

  60s
 • Q13

  Paglipat ng gawain ng isang kumpanya tungo sa ibang kompanya na ang pangunahing dahilan ay mapagaan ang gawain upang mapagtuunan ng pansin ang higit na magpapalaki ng kanilang kita.

  Migrasyon

  Outsourcing

  Transition

  Globalisasyon

  60s
 • Q14

  Ito ang tawag sa taong kumokunsumo ng isang produkto o serbisyo maging ito man ay bagay o ideya habang nagpo-produce ng bagong ideya

  Migrante

  Vlogger

  Ecologist

   Prosumer

  60s
 • Q15

  Tulong ng pamahalaan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng lipunan sa anyong pinansyal at serbisyo.

  Subsidiya

  Buwis

  Diskwento

  60s

Teachers give this quiz to your class