placeholder image to represent content

SUMMATIVE TEST IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 6

Quiz by Erland Monzon

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay tumutukoy sa disiplinadong pag-iisip ng malinaw, makatuwiran, bukas ang isip, may kaukulang ebidensya at may pagtimbang ng impormasyon bago makuha ang isang sagot o desisyon.
  mapanuring pag-iisip
  pagsusuring personal
  pagkabukas ng isipan
  malikhaing pag-iisip
  30s
 • Q2
  Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagsusuri ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang sarili, maliban sa:
  May kaalaman sa kanyang kalakasan at kahinaan
  Tinitimbang ang mga posibleng opsyon o solusyon
  Madaling makabuo ng desisyon sa bawat sitwasyon
  Bukas ang isipan sa makatwirang opinyon ng iba
  30s
 • Q3
  Ano ang dapat na isaalang-alang sa pagkilala ng tamang impormasyon?
  datos at patotoo
  larawan
  lugar kung saan nakuha
  ano ang mayroon
  30s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang impormasyon ay nakatutulong?
  Palagi si Luis nanonood sa Youtube.
  Mas pinahalagahan ni Dante ang sabi ng kapitbahay na hindi alam kung totoo.
  Si Annabelle ay nakinig ng tsismis ng kapitbahay.
  Sumunod si Beth sa ipinag-uutos ng mga frontliners.
  30s
 • Q5
  Alin ang nagsasaad na ang teknolohiya ay nakatutulong sa pagbibigay ng impormasyon?
  Naglaro si Raul ng mobile legend.
  Nanood si Melvin ng sine.
  Si Myla ay nagtanong sa kanyang ate ng tamang sagot sa kanyang gawaing bahay.
  Si Martin ay gumamit ng Google upang makatulong sa kanyang mga aralin.
  30s
 • Q6
  Paano ang wastong paggamit ng social media?
  mag-tiktok
  maglalaan ng oras sa paggamit
  maglalaro ng online games
  buong araw naka-online
  30s
 • Q7
  Nalaman mo sa balita na ang simula ng klase ay maaaring sa buwan ng Agosto, sa iyong palagay ay hindi ito totoo, ano ang gagawin mo?
  Magsasaliksik gamit ang internet.
  Magbabasa sa facebook.
  Magtatanong sa nanay.
  Magtatanong sa kaklase.
  30s
 • Q8
  Ito ay isang proseso na nagbibigay-daan upang higit mong maunawaan kung sino ka, ano ang iyong mga pagpapahalaga, kung bakit ganyan kang mag-isip at kumilos at nagbibigay-daan upang maiayon mo ang iyong buhay sa kung ano ang nais mong mangyari.
  pagsusuring personal
  malikhaing pag-iisip
  pagkabukas ng isipan
  mapanuring pagsusuri
  30s
 • Q9
  Bakit mahalaga ang kakayahang magsuri ng mga pangyayari sa pagbuo ng desisyon?
  Nakikilala mo ang iyong mga pagpapahalaga
  Hindi kailanman nakakaranas ng anumang uri ng pagkabalisa at pag-aalala.
  Nabibigyang-linaw ang mga pangyayari batay sa tamang katwiran.
  Nakakatulog ka ng mahimbing
  30s
 • Q10
  Ang tamang impormasyon ay nakakatulong sa tamang pagdedesisyon.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q11
  Ang fake news ay nakapaghahatid ng kapahamakan sa kapwa.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q12
  Dapat mahalin at igalang ang kaibigang sinungaling.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q13
  Ang radyo ay isa sa nakukunan natin ng impormasyon.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q14
  Nag-ipon ng pera si Simon para ibili ng kanyang gustong gustong sapatos subalit nagkasakit ang tatay niya at walang maipambili ng gamot. Kinuha niya ang kanyang ipon at ibinigay sa magulang.
  Mali
  Tama
  30s
 • Q15
  Magtatapon ng basura si Kenneth, malayo ang basurahan sa kanilang lugar. Itinapon na lang niya ang kanilang basura sa ilog dahil wala namang nakakakita.
  Mali
  Tama
  30s

Teachers give this quiz to your class