Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pitch name na makikita sa itaas?

  Question Image

  F

  C

  A

  E

  60s
  MU4ME-IIb-2
 • Q2

  Ano ang ibang tawag sa G clef?

  pitch name

  sofa silaba

  barline

  Treble cleff

  60s
  MU4ME-IIc-3
 • Q3

  Ano ang tawag sa simbolo na makikita sa itaas?

  Question Image

  staff

  G Clef

  F clef

  S Clef

  60s
  MU4ME-IIc-3
 • Q4

  Ano- anong pitch names ang makikita sa linya ng staff?

  FACE

  E,G,B,D,F

  A,B,C,D,E

  E,G,G,D,F

  60s
  MU4ME-IIb-2
 • Q5

  Ano ang pitch name ang makikita sa ikalawang puwang o space ng staff na inyong nakikita sa larawan?

  Question Image

  B

  G

  A

  F

  60s
  MU4ME-IIb-2
 • Q6

  Ito ay isang simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff. Ito ang nagtatakda ng tono ng mga note sa staff.

  notes

  Cleff

  staff

  barline

  60s
  MU4ME-IIc-3
 • Q7

  Ano ang tawag sa maga linya na makikita sa itaas o sa ibaba ng staff?

  Question Image

  ledger line

  barline

  none of these

  margin

  30s
  MU4ME-IIc-3
 • Q8

  Piliin sa mga larawan sa ibaba ang nagpapakita ng larawan ng staff.

  #92924309-dbbf-4105-9b84-808dcc8413a2/question/46bce0bb280c5660af40d72afa760245e938b2b2.bmp
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  MU4ME-IIc-3
 • Q9

  Ilan ang linya na makikita sa isang staff?

  wala

  5

  4

  3

  30s
  MU4ME-IIc-3
 • Q10

  Ano ang katumbas na sofa sylaable ng pitchname na so?

  C

  E

  D

  G

  30s
  MU4ME-IIc-3

Teachers give this quiz to your class