placeholder image to represent content

SUMMATIVE TEST SA AP- 4TH QUARTER

Quiz by Candelaria Pillo

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP8AKD-IVc-3
AP8AKD-IVa-1
AP8AKD-IVb-2
AP8AKD-IVi-9
AP8AKD-IVh-8
AP8AKD-IVg-7
AP8AKD-IVi-10
AP8AKDIVi-11

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1. Bumalangkas ng kasunduang pangkapayapaansa Paris noong 1919-1920 na pinangunahan ng tinatawag na Big Four:  Alin ang hindi kasama sa Big Four?

  Vittorio Emmanuel Orlando ng Italy

  Woodrow Wilson ng USA

  David Lloyd George ng Great Britain

  Punong Ministro Clemenceau ng Germany

  30s
  AP8AKD-IVc-3
  Edit
  Delete
 • Q2

  Alyansang binubuo ng Germany, Italy, at Austria-Hungary.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVa-1
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ang pagkakaroon ng isangpandaigdigang samahan ng mga bansa ay matagal nang pangarap ni PangulongWilson. Ang konstitusyon nito ay napaloob sa Kasunduan sa Versailles na ma ysumusunod na mga layunin Maliban sa isa.

  Lumutas sa mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi

  Nag-iba rin ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig

  Mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan

  Maprotektahan ang mga kasaping bansa sa pananalakay ng iba

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Isa itong paraan ng pag-aangkinng mga kolonya at pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansa.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVc-3
  Edit
  Delete
 • Q5

  Dito naganap ang pinakamainit na labanan noong Unang Digmaang Pandaigdig. 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVb-2
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang pamahalaang totalitaryang Pasismo ay kanyang pinamunuan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVi-9
  Edit
  Delete
 • Q7

  Itinatag ang United Nations (UN) upang mapangalagaan ang kapayapaan, kalayaan, at katarungan sa daigdig.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVh-8
  Edit
  Delete
 • Q8

  Tinatayang bilang ng taong nasakop ng Hapones sa Timog-Silangang Asya.

  500,5000,000

  500,500 

  500,000

  500,000,000

  30s
  AP8AKD-IVg-7
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ito ang sangay na tagapagbatas ng samahan. Binubuo ito ng mga kinatawan ng lahat ng mga kasaping bansa, at dito isinasagawa ang mga pangkalahatang pagpupulong.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVg-7
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang awtoritaryanismo ay uri ng pamahalaan kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVg-7
  Edit
  Delete
 • Q11

  3. Ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansang sumakop ng mga lupain at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang-yaman at kalakal ng Africa at Asya ay lumikha ng samaan ng loob at pag-aalitan ng mga bansa.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVb-2
  Edit
  Delete
 • Q12

  Anong samahan ng mga bansa ang nabuo pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig?

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVb-2
  Edit
  Delete
 • Q13

  Matinding pinsala ang naidulot ng Unang Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari-arian. Tinatayang umabot sa _____________ katao ang namatay sa labanan.

  5,800,000

  5,000,800

  8, 500.000

  8,000,500

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ang paggamit ng media para siraan ang katunggaling bansa. Makikita ito sa mga nobela, pelikula at programa sa telebisyon o radio, sa teatro, sa mga patalastas o anunsiyo.

  Détente

  Propaganda Warfare

  Balance of power

  30s
  AP8AKD-IVg-7
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang kompetisyon sa kalawakan ng mga superpowers ay nabigyang diin. Piliin ang akmang bansa at ang kanilang space satellite.

  Users link answers
  Linking
  30s
  AP8AKD-IVi-9
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ito ay samahan na binuo upang maayos na mapangasiwaan  ang presyo ng langis sa daigdig na pamilihan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVi-10
  Edit
  Delete
 • Q17

  Ang OIC o Organization of Islamic Cooperation ay naitatag noong 1969 na binubuo ng 57 estadong kasapi kung saan 49 ay Muslim na bansa.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKDIVi-11
  Edit
  Delete
 • Q18

  Isang pandaigdig na institusyong pampinansyal na nagpapautang at nagbibigay-pondo sa mga papaunlad na bansang naglalayong magpundar ng proyekto o programang teknikal o imprastraktural

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKDIVi-11
  Edit
  Delete
 • Q19

  Ito ang siyang sangay na nagpapasya sa mga kasong may kinalaman sa alitan ng mga bansa.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKDIVi-11
  Edit
  Delete
 • Q20

  Ang eroplano ng Japan ay sumalakay sa Pilipinas at sinira nito ang hukbong panghimpapawid sa Clark Field Pampanga. Kailan lubusang nasakop ng Japan ang Maynila? 

  Ika-6 ng Enero, 1942

  Ika-2 ng Enero, 1942

  Ika-6 ng Disyembre, 1942

  Ika-4 ng Enero, 1942

  30s
  AP8AKD-IVg-7
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class