Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1. Bumalangkas ng kasunduang pangkapayapaansa Paris noong 1919-1920 na pinangunahan ng tinatawag na Big Four:  Alin ang hindi kasama sa Big Four?

  Vittorio Emmanuel Orlando ng Italy

  Woodrow Wilson ng USA

  David Lloyd George ng Great Britain

  Punong Ministro Clemenceau ng Germany

  30s
  AP8AKD-IVc-3
 • Q2

  Alyansang binubuo ng Germany, Italy, at Austria-Hungary.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVa-1
 • Q3

  Ang pagkakaroon ng isangpandaigdigang samahan ng mga bansa ay matagal nang pangarap ni PangulongWilson. Ang konstitusyon nito ay napaloob sa Kasunduan sa Versailles na ma ysumusunod na mga layunin Maliban sa isa.

  Lumutas sa mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi

  Nag-iba rin ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig

  Mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan

  Maprotektahan ang mga kasaping bansa sa pananalakay ng iba

  30s
 • Q4

  Isa itong paraan ng pag-aangkinng mga kolonya at pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansa.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVc-3
 • Q5

  Dito naganap ang pinakamainit na labanan noong Unang Digmaang Pandaigdig. 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVb-2
 • Q6

  Ang pamahalaang totalitaryang Pasismo ay kanyang pinamunuan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVi-9
 • Q7

  Itinatag ang United Nations (UN) upang mapangalagaan ang kapayapaan, kalayaan, at katarungan sa daigdig.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVh-8
 • Q8

  Tinatayang bilang ng taong nasakop ng Hapones sa Timog-Silangang Asya.

  500,5000,000

  500,500 

  500,000

  500,000,000

  30s
  AP8AKD-IVg-7
 • Q9

  Ito ang sangay na tagapagbatas ng samahan. Binubuo ito ng mga kinatawan ng lahat ng mga kasaping bansa, at dito isinasagawa ang mga pangkalahatang pagpupulong.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD-IVg-7
 • Q10

  Ang awtoritaryanismo ay uri ng pamahalaan kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVg-7
 • Q11

  3. Ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansang sumakop ng mga lupain at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang-yaman at kalakal ng Africa at Asya ay lumikha ng samaan ng loob at pag-aalitan ng mga bansa.

  true
  false
  True or False
  30s
  AP8AKD-IVb-2
 • Q12

  Anong samahan ng mga bansa ang nabuo pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig?

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD-IVb-2
 • Q13

  Matinding pinsala ang naidulot ng Unang Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari-arian. Tinatayang umabot sa _____________ katao ang namatay sa labanan.

  5,800,000

  5,000,800

  8, 500.000

  8,000,500

  30s
 • Q14

  Ang paggamit ng media para siraan ang katunggaling bansa. Makikita ito sa mga nobela, pelikula at programa sa telebisyon o radio, sa teatro, sa mga patalastas o anunsiyo.

  Détente

  Propaganda Warfare

  Balance of power

  30s
  AP8AKD-IVg-7
 • Q15

  Ang kompetisyon sa kalawakan ng mga superpowers ay nabigyang diin. Piliin ang akmang bansa at ang kanilang space satellite.

  Users link answers
  Linking
  30s
  AP8AKD-IVi-9

Teachers give this quiz to your class